Kontakt föreningsstöd

Varje socialförvaltning arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt. Kontakta socialförvaltningen inom det stadsområde där din förening är verksam för att söka stöd och bidrag. Här hittar du också kontaktuppgifter till Idrotts- och föreningsförvaltningen och kontaktuppgifter till stöd för social hållbarhet.

Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Vi arbetar med att stärka civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet vars verksamhet ger stöd åt och bedriver intressepolitisk arbete för människor med funktionsnedsättningar och deras närstående.

Vi ger stöd till föreningar och organisationer med verksamhet i Göteborg i form av verksamhetsbidrag, utvecklingsmedel samt rådgivning. Läs mer på Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Selma Lagerlöfs Torg 2
Postadress
Box 4053
422 04  Hisings Backa