Kontakt föreningsstöd

Varje socialförvaltning arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt. Kontakta socialförvaltningen inom det stadsområde där din förening är verksam för att söka stöd och bidrag. Här hittar du också kontaktuppgifter till Idrotts- och föreningsförvaltningen och kontaktuppgifter till stöd för social hållbarhet.

Föreningsstöd Sydväst

Sedan årsskiftet 2021 tillhör Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg den nybildade socialförvaltningen Sydväst. Vänd dig någon av förvaltningens konsulenter om du har frågor kring föreningsliv och föreningsstöd i Sydväst.

Postadress
Box 16
421 21 Västra Frölunda