Hitta aktörer som stöttar föreningar

Ibland är det inte pengar som behövs för att föreningen ska utvecklas, utan kunskap och erfarenhet. Du och din förening kan få gratis rådgivning från flera olika förvaltningar inom Göteborgs Stad, men också externa aktörer.

Stöd från Göteborgs Stad

​Det finns flera förvaltningar i Göteborgs Stad som stöttar ideella föreningar och organisationer.

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Vill din förening ha stöd kring föreningsarbete, exempelvis hur föreningen genomför ett årsmöte, hur ni lägger upp en budget eller verksamhetsplan, hur stadgarna ska se ut eller vilka bidrag som finns att söka?

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar ideella idrotts- och fritidsföreningar och organisationer. Föreningar och organisationer med verksamhet för barn, unga, pensionärer och personer med funktionsnedsättning prioriteras.


Ring eller mejla oss och boka ett personligt möte. Du hittar kontaktuppgifter till kundservice på idrotts- och föreningsförvaltningen längst ned på den här sidan. Be att få tala med en föreningskonsulent.

Stadsdelsförvaltningarna

Stadsdelsförvaltningarna arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt. Kontakta den stadsdel din förening är verksam i för att söka stöd och bidrag.

Här hittar du föreningsstöd i din stadsdel

Social resursförvaltning

Social resursförvaltning ger stöd till ideella organisationer inom funktionsvariationsområdet och det sociala området.

Här hittar du information om det stöd du kan få av social resursförvaltning

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen stöttar föreningar med publik verksamhet inom till exempel teater, musik, konst, film och dans.

Här hittar du information om det stöd du kan få av kulturförvaltningen

Externa aktörer som stöttar föreningar

Västra Götalands idrottsförbund/SISU

SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland är idrottens studie- och utbildningsorganisation. De hjälper idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i Västra Götaland att utvecklas genom att bland annat erbjuda utbildning som på olika sätt förbättrar verksamheten.

Här hittar du information om SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland

Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och evenemang.

Här hittar du information om olika studieförbund

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (Mucf)

Statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Mucf ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Här hittar du information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor