Få hjälp att hitta föreningslokal

Söker din förening en lokal att hyra på längre sikt, det vill säga under längre tid än ett år? Behöver ni en annan typ av lokal än de anläggningar och lokaler som finns på Göteborgs Stads lokalbokningssida? Hör då av er till Göteborgs Stads lokalförmedlingstjänst.

Vad är lokalförmedlingstjänstens uppdrag?

Lokalförmedlingstjänsten drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen och hjälper föreningar som behöver, och har möjlighet, att hyra egen lokal eller behöver en verksamhetsanpassad lokal. Att ha egen lokal innebär oftast större kostnader än att boka tider på kommunens anläggningar.

Lokalförmedlingstjänsten samlar föreningars lokalbehov och arbetar med att matcha föreningar som kan dela lokal. Det innebär att vi i första hand, om det är möjligt för verksamheterna, försöker tillgodose behovet för så många som möjligt genom att hyra ut eller förmedla lokaler som kan delas av två eller fler föreningar.

Vilket stöd kan min förening få att hitta lokal/mark för vår verksamhet?

Söker din förening en lokal att hyra på längre sikt, det vill säga under längre tid än ett år? Då kan ni få stöd i letandet.

Lokalförmedlingen hjälper främst föreningar som inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet i någon av kommunens anläggningar eller bokningsbara ytor. Det kan exempelvis handla om stöd till föreningar som behöver:

 • ha tillgång till en lokal dygnet runt eftersom verksamheten är så pass stor och aktiviteterna många.
 • hyra ett förråd eller ett förvaringsutrymme.
 • en lokal som föreningen kan verksamhetsanpassa.

Vilka föreningar kan få hjälp?

För att få hjälp av lokalförmedlingen ska:

 • föreningen få stöd av Göteborgs Stad.
 • föreningar som har verksamhet för barn och unga, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning prioriteras.
 • föreningens verksamhet främja folkhälsan och/eller kulturlivet.
 • föreningen ha en verksamhet med social eller sammanhållande inriktning.

Vill din förening ha hjälp att hitta lokal?

Skicka ett mejl med information om föreningens lokalbehov. Beskriv:

 • vilken typ av lokal eller yta ni behöver.
 • hur stor lokal/yta som behövs.
 • vad som behövs i lokalen eller vad som ska finnas möjlighet att anpassa.
 • i vilket/vilka områden eller stadsdelar ni söker.

Skicka också med föreningens organisationsnummer och beskriv er förening. Beskriv:

 • föreningens verksamhet.
 • hur ofta föreningen har aktiviteter.
 • hur ofta föreningen behöver ha tillgång till lokalen.

Har din förening lokaler att hyra ut?

Du får också gärna höra av dig om din förening har lokaler att hyra ut. Skicka ett mejl och beskriv din förening samt vilken typ av lokal ni har att hyra ut.

Behöver din förening hyra lokal någon gång ibland?

Idrotts- och föreningsförvaltningen hyr ut bollplaner, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och simhallar till föreningar som inte behöver en egen lokal utan bara behöver låna en lokal någon gång ibland för idrott, möten eller aktiviteter.

Här finns information om de lokaler som Göteborgs Stad hyr ut