Utbildning för föreningar

Varje år har din förening möjlighet att delta i en mängd olika utbildningar. Boka in er redan nu!

Obligatorisk utbildning i föreningskunskap

Föreningar som ansöker om att bli bidragsgodkända hos Idrotts- och föreningsförvaltningen ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap. 

Frivilliga och gratis utbildningar

Föreningar har möjlighet att delta på utbildningar inom ämnen som föreningskunskap, föreningsekonomi, ledarutbildning och inkludering. Utbildningarna arrangeras av RF-SISU Västra Götaland i samarbete med Göteborgs Stad och är kostnadsfria för medlemmar i föreningar från Göteborgs Stad.

Läs mer om RF-SISUs utbildningar våren 2021

Vissa av RF-SISUs utbildningar går nu också att delta på digitalt med anledning av coronaviruset.

Information om vilka av RF-SISUs utbildningar du kan delta på digitalt

Det finns också kostnadsfria utbildningar, exempelvis i föreningskunskap och föreningsekonomi, för övriga föreningar.

Kontakta Idrotts- och föreningsförvaltningen för intresseanmälan

Ansök om bidrag för att utbilda din förening

Din förening kan också söka utbildningsbidrag som ger föreningen möjlighet att utbilda nuvarande eller blivande styrelsemedlemmar, ledare och funktionärer inom ledarskap och föreningskunskap.

Om din förening har verksamhet för barn och unga kan ni också få utbildningsbidrag för att utbilda bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-25 år inom inkluderings- och jämställdhetsarbete, ungdomars medbestämmande i föreningen och förebyggande av missbruk.

Läs mer om utbildningsbidraget