Utveckla föreningen

Utbildning för föreningar

Varje år har din förening möjlighet att delta i en mängd olika utbildningar. Boka in er redan nu!

Förebygg och hantera sexuella övergrepp i föreningslivet

Hur kan man förebygga och hantera sexuella övergrepp inom föreningslivet? Här hittar du och din förening viktiga kontaktuppgifter, utbildningsmaterial och policys som ni kan använda i det förebyggande arbetet och som stöd vid misstanke om att ett övergrepp ägt rum.

Jobba för ett mer inkluderande föreningsliv

För att alla på riktigt ska känna sig välkomna i en förening krävs samtal, reflektion och ett gemensamt arbete. Här finns ett metodmaterial som kan hjälpa din förening i arbetet med att tala om osynliga regler eller antaganden, som gör att aktiviteterna, styrelsemötena och omklädningsrummen passar några men stänger ute andra.