Arrangera lotteri

Ska din förening ha ett lotteri? Då behöver föreningen i de flesta fall söka tillstånd.

Enligt lotterilagen (1994:1000) får allmännyttiga ideella föreningar sälja lotter eller ordna bingo för att samla in pengar till sin verksamhet. Göteborgs Stad, i det här fallet idrotts- och föreningsförvaltningen, ansvarar för att ge tillstånd och ha tillsyn för lotterier som sker inom Göteborgs Stad. Regionala lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Länsstyrelsen. Nationella lotterier (rikslotteri) hanteras av Lotteriinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem får ordna lotteri?

Kommunen kan ge tillstånd för lotteri till ideella föreningar (svensk juridisk person) som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

När krävs det tillstånd?

Nästan alla lotterier som ordnas för allmänheten kräver tillstånd.

Lotteritillstånd för större lotterier (§16)

Om din förening vill arrangera ett större lotteri med en försäljningssumma som är mer än 20 prisbasbelopp (910 000 kronor)*, ska ni ansöka om ett så kallat tillståndslotteri (§16-lotteri).

Lotteritillstånd för mindre lotterier (§17)

Om din förening vill arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 20 prisbasbelopp (910 000 kronor)* under en treårsperiod, ska ni ansöka om ett så kallat registreringstillstånd (§17-lotteri). Tillståndet gäller i tre år.

*2018 års prisbasbelopp är 45 500 kronor.

När behövs det inte tillstånd?

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

  • Lottpriset får vara högst 1/6000 prisbasbelopp (cirka sju kronor)*.
  • Värdet av högsta vinsten får som mest vara 1/6 prisbasbelopp (7 600 kronor).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

*2018 års prisbasbelopp är 45 500 kronor.

Hur söker föreningen lotteritillstånd?

Innan föreningen kan söka tillstånd måste du kontakta en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen med ansvar för lotteritillstånden. Du får då mer information om och vilket tillstånd du bör söka och får också ansökningsblanketterna. Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en person som är ansvarig för lotteriet, en lotteriföreståndare.

E-post: kundservice@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-368 20 00.

Vad krävs för att få lotteritillstånd?

Om föreningen får lotteritillstånd ska föreningen:

  • Betala en administrativ avgift för tillståndet.
  • Redovisa lotteriet till kommunen efter att lotteriet genomförts.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått lotteritillstånd utser idrotts- och föreningsförvaltningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriföreståndaren, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan arbetet med lotteriet börjar. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriföreståndaren ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och idrotts- och föreningsförvaltningen.

Vad kostar det?

Registreringslotteri kostar 400 kronor och tillståndslotteri 1 000 kronor. Föreningen betalar också ett arvode till idrotts- och föreningsförvaltningen för lotterikontrollantens insats.