Stöd till föreningar

Du och din förening kan få gratis rådgivning från flera olika förvaltningar inom Göteborgs Stad.

Ibland är det inte pengar som behövs för att föreningen ska utvecklas, utan kunskap och erfarenhet. Du och din förening kan få gratis rådgivning från flera olika förvaltningar inom Göteborgs Stad.

I varje stadsdelsförvaltning finns någon som arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt. Kontakta den stadsdel din förening är verksam i för att söka stöd och bidrag.

Arbetslöshetsprojektet Extra Kraft gör det möjligt för arbetslösa ungdomar att skaffa sig värdefulla erfarenheter genom att arbeta inom föreningslivet. Alla föreningar i Göteborg med verksamhet för barn, unga eller pensionärer kan delta som arbetsgivare. Välkomna med er intresseanmälan!

Är du föreningsaktiv och intresserad av att träffa andra som arbetar med verksamheter som liknar er? Det finns många nätverk i staden för föreningar och aktiva, där man kan utbyta erfarenheter.

Hur bra är din förening på att rekrytera och behålla ledare? Det finns mycket hjälp att få för föreningar som vill arbeta aktivt med ledarförsörjning. Här finns information om vilken rådgivning och vilka bidrag som finns, samt tips på ledarsatsningar av olika slag.

Energianvändningen kan ibland vara en stor kostnad för en förening, samtidigt som det är en miljöbov. Med hjälp av en energi- och klimatrådgivare kan föreningar få hjälp med att se över hur man kan minska sin förbrukning och få ner sina kostnader. Det finns även bidrag att söka.

Ska din förening ha ett lotteri? Då behöver föreningen i de flesta fall söka tillstånd.