Ny e-tjänst för att boka lokaler och söka bidrag

Hösten 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst som ska göra det enklare att boka samlingslokaler och idrottsanläggningar eller söka bidrag och stöd. E-tjänsten kommer att ersätta bok.goteborg.se och andra e-tjänster som idag används för att söka föreningsbidrag.

Enklare för göteborgarna, smidigare för handläggarna 

Behovet av en ny e-tjänst för bokning och bidrag är stort och har funnits länge. En ny lösning är efterfrågad av handläggare såväl som föreningar och göteborgare. Det handlar både om att göra det enklare för föreningar och andra som vill boka lokaler och söka bidrag, och att underlätta administrationen för handläggare. 

Logga in på webben med e-legitimation

Du kommer att nå den nya e-tjänsten via webben. Länkar till e-tjänsten kommer att finnas på sidor om lokaler, föreningsbidrag och stöd till kulturaktörer på goteborg.se. Om du eller din förening brukar boka lokal eller får bidrag från Idrott & förening följer ditt konto med från nuvarande e-tjänst bok.goteborg.se till den nya e-tjänsten, likaså kommande bokningar. Är du kulturaktör som idag får bidrag från Kulturförvaltningen kommer du att få skapa ett nytt konto i den nya e-tjänsten. Har du pågående bidragsärenden så ligger hela bidragsprocessen kvar i nuvarande system. Efter att det nya systemet lanserats gör du alla nya ansökningar därInloggning kommer att ske i första hand med hjälp av e-legitimation (så som Bank-ID) men det kommer finnas alternativ för dig som inte har e-legitimation.

För dig som brukar boka idrottsanläggning eller samlingslokal  

Privatpersoner, föreningar och andra aktörer bokar idag idrottsanläggningar och vissa samlingslokaler i Göteborg via bok.goteborg.se. Alla dessa lokaler kommer du framöver boka via den nya e-tjänsten. Det kommer att bli en mer användarvänlig e-tjänst som ger bättre överblick och gör hela bokningsprocessen enklare och smidigare. 

För dig som brukar söka bidrag och annat stöd av Göteborgs Stad 

Föreningar, organisationer, kulturaktörer och privatpersoner som söker föreningsbidrag och annat stöd för sin verksamhet gör det idag oftast via bok.goteborg.se eller någon av stadens andra e-tjänster. Framöver kommer du att kunna söka alla föreningsbidrag och stöd via den nya e-tjänsten. Det kommer bli enklare att söka, underlätta dialogen mellan dig och handläggaren och göra det tydligare vilka bidrag som finns tillgängliga för just dig. 

Mer information och utbildningar 

När det närmar sig lansering kommer du att få mer information och inbjudan till visning av e-tjänsten. Ambitionen är att systemet ska vara så enkelt att den som är datorvan ska kunna lära sig att söka bidrag och boka lokaler genom enkla manualer och filmer. Föreningskonsulenterna kommer precis som tidigare erbjuda informationsträffar och personlig hjälp vid behov.  

Frågor och svar

  • Vad händer med bokningar och bidrag som gjorts i det gamla systemet?

    Om du eller din förening brukar boka lokal eller får bidrag från Idrott & förening följer ditt konto med från nuvarande e-tjänst bok.goteborg.se till den nya tjänsten, likaså kommande bokningar. Är du kulturaktör som idag får bidrag från Kulturförvaltningen kommer du att få skapa ett nytt konto i det nya systemet. Har du pågående bidragsärenden så ligger hela bidragsprocessen kvar i nuvarande system. Efter att det nya systemet lanserats gör du alla nya ansökningar där. Mer information om hur vi hanterar detta kommer längre fram.

  • Vad behöver vi göra för att få tillgång till det nya systemet?

    Du som har en aktiv profil på bok.goteborg.se eller är kontaktperson för en förening som tidigare haft kontakt med någon av Göteborgs Stads bidragsgivande förvaltningar kommer att få information om hur du gör för att få tillgång till det nya systemet. Informationen kommer även finnas på goteborg.se

  • När exakt ska den nya e-tjänsten lanseras?

    Ursprungsplanen var att lansera en första version av e-tjänsten i maj 2022. Nu är det beslutat att den i stället lanseras hösten 2022. Det finns inget exakt lanseringsdatum ännu.