Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Så söker du föreningsbidrag och kulturstöd

I Göteborgs Stad finns många typer av bidrag och stöd till föreningar, organisationer och kulturaktörer. Här får du veta hur du gör för att söka.

Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag

Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd från någon av de fyra socialförvaltningarna.

Föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd.

Kulturstöd

Du som är konstnär eller arrangör kan få stöd från Göteborgs Stad till dina projekt eller till din verksamhet . Det finns flera olika sorters stöd som du kan söka men framför allt är det verksamhet och projekt som riktar sig till en publik som kan få pengar från kulturnämnden.

Bidrag från levande historia

Levande historia stödjer aktiviteter som arbetar för spridning av information om historiska och dagsaktuella samhällsfrågor med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter. Du kan söka bidrag för aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter.

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Alla föreningar och organisationer som söker bidrag från Göteborgs Stad måste uppfylla kommunens riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Här är en sammanfattning av den.