Redovisa föreningsstöd från en stadsdel

Här redovisar du bidrag som redan beviljats från de gamla stadsdelsförvaltningarna.

Göteborgs Stad har genomgått en omorganisation och det påverkar föreningsbidragen från stadsdelarna. Från och med 2021 kommer du istället att kunna söka bidrag hos de fyra socialförvaltningarna.  

För dig som ska återrapportera och redovisa tidigare beviljat bidrag, finns information nedan under respektive stadsdel. 

Ansök om lokalt föreningsbidrag

 • Angered

  Information och regler

  Föreningsstöd i Angered jobbar i första hand med att stötta de föreningar som finns i stadsdelen.

  Redovisa föreningsbidrag

  Blankett för redovisning av föreningsbidrag 2020 (öppna blanketten i Acrobat Reader för att fylla i den på din dator).

  Deltagarförteckning

  Deltagarförteckning för föreningsbidrag

  Föreningskatalog Angered

  Föreningskatalog

  Kontakt

  Föreningsstöd Angered

 • Askim-Frölunda-Högsbo

 • Centrum

  Redovisa föreningsbidrag

  Efter avslutad verksamhet måste föreningen redovisa hur bidraget har använts. Stadsdelsförvaltningen måste säkerställa att bidraget har använts till det som föreningen ansökt medel för.

  Redovisa på webben


  Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

  Redovisa via blankett

  Blankett för redovisning av föreningsbidrag

  Blankett för redovisning av särskilt projektstöd

  Kontakt

  Du och din förening kan få råd och stöd av centrums föreningskonsulent.

  Kontaktuppgifter till Centrums föreningskonsulent

 • Lundby

  Redovisa föreningsbidrag

  Snarast efter avslutad verksamhet/aktivitet ska föreningen redovisa hur bidraget har använts. Redovisningen omfattar en ekonomisk uppföljning men även en utvärdering av verksamheten/aktiviteten. Tänk därför på att föra löpande statistik och dokumentation under hela den ansökta perioden.. 
  Om redovisningen inte lämnas in eller om verksamheten/aktiviteten inte blir av enligt ansökan kan föreningen bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget.

  Redovisa på webben


  Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

  Redovisa via blankett

  Blankett för redovisning av föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontaktuppgifter till Lundbys föreningskonsulent

 • Majorna-Linné

  Redovisa stimulansbidraget

  Efter avslutad verksamhet ska föreningen redovisa aktiviteten den sökt bidrag för. Om stadsdelsförvaltningen inte får in redovisningen blir föreningen inte aktuell för ytterligare bidrag hos oss. Föreningen kan även bli återbetalningsskyldig. 

  Redovisa förenings- och aktivitetsstöd på webben här

  Kontakta oss

  Kontakta föreningsstöd Majorna-Linné

 • Norra Hisingen

  Kontakt

  För information om hur du redovisar kontakta: Stina Lindgren mail: stina.lindgren@socialhisingen.goteborg.se  telefon: 031-366 90 15, mobil 070-27187 74


 • Västra Göteborg

 • Västra Hisingen

  Redovisa föreningsbidrag

  Redovisa på webben


  Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

  Redovisa via blankett

  Redovisningsblankett föreningsstöd

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Västra Hisingen

 • Örgryte-Härlanda

  Redovisa/återrapportera

  Om din förening har fått föreningsbidrag måste ni redovisa/återrapportera till stadsdelsförvaltningen i Örgryte-Härlanda. Innan föreningen har gjort en återrapportering kan ni inte bli beviljade nya föreningsbidrag.

  Varför ska föreningen redovisa/återrapportera?

  Återrapporteringen är till för att sprida lokala föreningars och organisationers goda idéer och exempel att lära av till andra intresserade, men också för att kontrollera att bidraget gick till det som det var till för. Vi vill också få svar på om bidraget har gett ett mervärde för stadsdelen och om det har bidragit till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa och en aktiv fritid för befolkningen i stadsdelen.

  Du får mer information om återrapportering i vår folder:

  Informationsfolder om återrapportering av föreningsbidrag

  Så här redovisar/återrapporterar du

  Redovisa/återrapportera direkt på webben eller använd blanketten som du hittar här. Beskriv tydligt vad föreningen har gjort för bidraget, så att även personer som inte känner till föreningens verksamhet ser och förstår vad ni har använt pengarna till. Återrapporteringen gäller endast den aktivitet/verksamhet som föreningen fick bidrag för under året. Om din förening har sökt och fått föreningsbidrag flera gånger under året måste föreningen göra en återrapportering per bidrag.

  Redovisa/återrapportera på webben


  Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

  Redovisa/återrapportera via blankett

  Det är viktigt att hela blanketten är tydligt ifylld. Om den inte är helt ifylld kommer vi inte att kunna bevilja nytt bidrag för nästa år. Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen eller skriva ut den och fylla i den för hand. Sedan skickar du in blanketten i pappersformat till oss tillsammans med annan nödvändig dokumentation.

  Återrapporteringsblankett föreningsbidrag

  Återrapporteringen ska vara inne hos stadsdelskontoret senast den 31 december. 

  Skicka återrapporteringen till denna adress:
  Örgryte-Härlanda stadsdelskontor
  Box 107 94
  402 61 Göteborg

  Vad ska återrapporteringen innehålla?

  En helt ifylld blankett undertecknad av ekonomiskt ansvarig person i föreningen.
  Ekonomisk redovisning för bidraget. Skicka med ett bevis i form av ett kontoutdrag, kvitton eller hyresavi.
  Skicka med en bilaga med föreningens policy och en kort beskrivning av hur föreningen arbetar mot alkohol, narkotika/droger, och tobak.

  Ingen återrapportering = inga nya bidrag

  Föreningen måste skicka in en återrapportering med alla dokument för att kunna bli beviljad ytterligare föreningsbidrag.

  Återbetalning av föreningsbidraget

  Föreningen kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av redan utbetalade bidrag om föreningen har använt pengarna till annat än vad som stod i ansökan.

  Om din förening inte har använt hela bidraget ska föreningen betala tillbaka det belopp som föreningen inte har använt.

  Frågor och mer information

  Har du frågor eller vill ha mer information kan du kontakta föreningsstödet i Örgryte-Härlanda.


 • Östra Göteborg