Lokalt föreningsbidrag

Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag

Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd från någon av de fyra nya socialförvaltningarna.

Redovisa föreningsstöd från en stadsdel

Här redovisar du bidrag som redan beviljats från de gamla stadsdelsförvaltningarna.