Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. 

Verksamhetsbidrag

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 från den 4 maj till 1 juli.

Utvecklingsmedel

  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av civilsamhället genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.

Vill du veta mer om föreningsbidrag till civilsamhället?

Teamet Samverkan med civilsamhället handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

Visning av ny e-tjänst för bokning och bidrag

Från och med 2023 söker du föreningsbidrag via Göteborgs Stads nya e-tjänst för bokning och bidrag. Den 5 oktober är du välkommen på visning och frågestund.

I oktober lanseras Göteborgs Stads nya e-tjänst för bokning och bidrag, där du framöver kommer att kunna söka bidrag och stöd från alla stadens bidragsgivande förvaltningar. Redan från start går det även att boka idrottsanläggningar och samlingslokaler via tjänsten. Föreningsbidrag flyttar in i den nya e-tjänsten från och med början av 2023.

Den 5 oktober har du möjlighet att få en visning av den nya e-tjänsten och ställa frågor till handläggare som jobbar med bokning, kulturstöd och föreningsbidrag.

Dag: Onsdag 5 oktober

Tid: Klockan 10-11.30, 14-15.30 eller 18-19.30 (samma innehåll alla tiderna)

Plats: Nedre Kaserngården 1 (Idrotts- och föreningsförvaltningen)

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret senast onsdag 28 september. Max två deltagare per organisation, begränsat antal platser.

På visningen får du se hur du:

  • hittar e-tjänsten, loggar in och hittar olika funktioner
  • bokar idrottsanläggning och samlingslokal, ser och ändrar dina bokningar
  • hittar vilka föreningsbidrag och kulturstöd som går att söka

Vi bjuder på fika (kaffe, te, kaka). Du kan även anmäla dig via telefon: 031-368 20 00.

Läs mer på goteborg.se: Ny e-tjänst för att boka lokal och söka bidrag

Mer information om det nya systemet kommer ut på vår gamla hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt verksamhetsbidrag tidigare.


Så här söker du verksamhetsbidrag:

Ansök om verksamhetsbidrag

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag för 2023 är 4 maj till 1 juli.

Vill ni ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 och inte har ansökt om verksamhetsbidrag för 2022, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.