Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Här kan föreningar och organisationer som arbetar med att underlätta för personer med funktionsnedsättningar söka förenings- och organisationsstöd. Bidragen riktar sig till verksamheter som erbjuder kvalificerat stöd till grupper och individer med funktionsnedsättningar och till deras närstående.

Föreningar och organisationer kan ansöka om följande bidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett ekonomiskt stöd till organisationernas grundläggande verksamhet. Bidraget ska ges med hänsyn till att underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationernas planering.  

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel är tillfälliga medel kopplade till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. Utvecklingsmedel kan beviljas till organisationer inom funktionshinderområdet utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis för oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Organisationer kan ansöka om utvecklingsmedel när som helst under året, förutsatt att ekonomiska medel finns att tillgå. Innan ansökan görs ska organisationen ta kontakt med förvaltningen för funktionsstöd.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer inom funktionshinderområdet som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet.
  • Organisationer inom funktionshinderområdet som bedriver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning för att förbättra för sina respektive målgrupper.
  • Organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till deras närstående.

Information och regler

Så här gör du

Verksamhetsbidrag

Kontakta oss för att ansöka om verksamhetsbidrag för 2022. Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet. 

Utvecklingsmedel

Fram till den 16 maj 2022 kan föreningar- och organisationer inom funktionshinderområdet kan ansöka om utvecklingsmedel för valstärkande arbete. 

Kontakta oss för att ansöka om utvecklingsmedel för 2022. Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet. 

Ny e-tjänst för ansökan av bidrag

Under hösten 2022 lanseras en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag i Göteborgs Stad. Mer information om det nya systemet kommer ut på vår gamla hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt verksamhetsbidrag tidigare.