Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd.

Föreningar och organisationer kan ansöka om följande bidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett ekonomiskt stöd till organisationernas grundläggande verksamhet. Bidraget ska ges med hänsyn till att underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationernas planering.  

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag är tillfälliga medel kopplade till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. Utvecklingsbidrag kan beviljas till organisationer inom funktionshinderområdet utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis för oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Organisationer kan ansöka om utvecklingsbidrag när som helst under året, förutsatt att ekonomiska medel finns att tillgå. Innan ansökan görs ska organisationen ta kontakt med förvaltningen för funktionsstöd.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet.

  • Organisationer som bedriver intressepolitiskt och opinionsbildande arbete samt sprider kunskap för att förbättra för sina respektive målgrupper.

  • Organisationer som bedriver medlemvårdande verksamhet.

  • Organisationer vars verksamhet innebär stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättninga.

Information och regler

Så här gör du

Verksamhetsbidrag

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2023 är stängd. Ansökningsperioden var 1 juli – 31 augusti 2022.

Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Utvecklingsbidrag

Kontakta oss för att ansöka om utvecklingsbidrag för 2022. Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet. 

Ny e-tjänst för ansökan av bidrag

Under hösten 2022 lanseras en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag i Göteborgs Stad. Mer information om det nya systemet kommer ut på vår gamla hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt verksamhetsbidrag tidigare.