Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag

Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd från någon av de fyra socialförvaltningarna.

Välj det område där föreningen är aktiv för att ansöka och läsa mer. Ta gärna kontakt med handläggare i förväg, särskilt om din förening är nystartad.

Du behöver inte skicka in flera ansökningar för samma aktivitet om aktiviteten gäller flera nämnders områden. Skicka den bara till en av förvaltningarna, så samordnar handläggaren detta.

Sommaraktiviteter

Ansökan för sommaraktiviteter är stängd för år, men din förening kan fortfarande söka bidrag för att anordna andra aktiviteter. Läs hur du gör nedan under den förvaltning där föreningen är aktiv. 

Höstlovsaktiviteter

Nordost

Socialförvaltningen Nordost tar nu emot era ansökningar om att hålla öppna, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under höstlovet, 31 oktober – 4 november 2022.

 OBS att om er förening vill söka en större summa så är deadline redan 22 augusti.

 Nytt är att ni även kan ansöka om föreningsbidrag för mat om ni har läger med övernattning.

 Läs mer under rubriken Nordost nedan.

 • Centrum (tidigare stadsdelsförvaltningarna Centrum, Majorna Linné och Örgryte Härlanda)

  Socialnämnden Centrum

  Socialnämnden Centrum fördelar selektiva bidrag efter prövning av innehåll i verksamhet och behov av finansiering.  

  Prioriterade inriktningar

  Några exempel på sådant som vi prioriterar är aktiviteter eller verksamhet som bidrar till:

  • meningsfull fritid för barn och unga.
  • lokalt trygghets- och grannskapsarbete.
  • förbättrad folkhälsa.  

  Information och regler

  Detta krävs för att få bidrag

  Ansökningstider

  • Ansök i god tid innan aktiviteten genomförs.
  • Ta gärna kontakt med handläggaren innan ansökan. Om ansökan inte är komplett eller innehåller brister och otydligheter kan vi begära kompletteringar.

  Så mycket bidrag kan du få

  Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till barn och ungdomar under skollov, helger och på eftermiddagar och kvällar efter skoltid. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 50 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Redovisa lokalt föreningsbidrag

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Centrum

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Centrum

  Riktlinjer och anvisningar

  Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

 • Hisingen (tidigare stadsdelsförvaltningarna Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen)

  Socialnämnden Hisingen

  Dessa två bidrag går att söka löpande under året:  

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansök senast 1 december.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansök senast 1 april.

  Detta kan du söka bidrag för

  • Socialt arbete och trygghetsarbete i området.
  • Öppen kostnadsfri verksamhet. 
  • Lovverksamhet som är öppen, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
  • Öka möjligheterna för områdets boende att kostnadsfritt ta del av kultur.
  • Intern föreningsutveckling med demokrati, rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
  • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.

  Vi prioriterar aktiviteter

  • Som bidrar till mål i aktuell budget. Dessa bestäms av nämnden.
  • Som underlättar deltagandet för grupper som är underrepresenterade i föreningen.
  • Som ökar barn och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorer prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
  • Som är ett samarbete mellan flera lokala aktörer.

  Detta kan du inte söka bidrag för

  • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag. 
  • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
  • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, eller in- och utvändig renovering
  • Löpande verksamhet.
  • Ekonomiska föreningar kan inte få bidrag.

  Information och regler

  Detta krävs för att få bidrag

  Ansökningstider

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Ansök senast 1 december.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Ansök senast 1 maj.
  • Sök gärna i god tid innan aktiviteten. Handläggningen kan ta upp till två månader.

  Så mycket bidrag kan du få

  Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till ungdomar under skollov, helger och på eftermiddagar efter skoltid. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 50 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Om du vill skicka ansökningsblanketten via post, så posta till:

  Socialförvaltningen Hisingen
  Box 22006
  400 72 Göteborg
  Märk kuvertet: Föreningsstöd

  Så redovisar du bidragen

  När din förening genomfört aktiviteten ska du redovisa:

  • Statistik för aktiviteten: antal tillfällen och antal deltagare
  • Kunna redovisa kvitton för de utgifter din förening haft

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Hisingen

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Hisingen

  Riktlinjer och anvisningar

  Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

  Anvisning för socialnämnden Hisingen

 • Nordost (tidigare stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg)

  Socialnämnd Nordost

  Dessa två bidrag går att söka löpande under året:  

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansök senast 1 december.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansök senast 1 mars.

  Detta kan du söka bidrag för

  • Kompenserande, trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och grannskapsarbete.
  • Intern föreningsutveckling med demokrati, rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
  • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.

  Vi prioriterar aktiviteter 

  • Som bidrar till krisstöd, trygghet och folkhälsa.
  • Som underlättar deltagandet för prioriterade grupper.
  • Som ökar barns och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorers aktiviteter prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
  • Aktiviteter som är ett samarbete mellan flera olika lokala aktörer.
  • Lovverksamhet som är öppen, avgiftsfri och tillgänglig för alla.

  Detta kan du inte söka bidrag för

  • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag.
  • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
  • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, eller in- och utvändig renovering.
  • Löpande ordinarie verksamhet.
  • Ekonomiska föreningar kan inte få bidrag.

  Information och regler

  Höstlovet 2022

  Nu kan ni ansöka om föreningsbidrag för öppna, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under höstlovet 31 oktober – 4 november. För att vi ska hinna handlägga, fatta beslut, meddela er och betala ut pengarna i tid gäller följande datum:

  • Måndagen den 22 augusti är sista dagen för ansökan för föreningar som under 2022 redan har beviljats föreningsbidrag på 144 900 kronor eller mer. Samma sak gäller om er förening kommer över den summan i och med er ansökan för höstlovet.

   Anledningen är att beslut om detta tas av politikerna i socialnämnden och tar längre tid. Kontakta föreningsstödet om ni är osäkra på hur mycket er förening har beviljats i år. 
  • Måndagen den 26 september är sista dagen att ansöka för övriga föreningar.

  OBS att ni även kan ansöka om föreningsbidrag till mat om ni har läger med övernattningar under skollov 2022. Bidrag utgår med 100 kronor per dag för barn och unga upp till 25 år. Ta med utgiften i er ansökan. 

  Detta krävs för att få bidrag

  Ansökningstider

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Ansök senast 1 december.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Ansök senast 1 mars.
  • Sök gärna i god tid innan aktiviteten. Handläggningen kan ta upp till två månader.

  Så mycket bidrag kan du få

  Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till ungdomar under skollov. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 100 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad. 

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Så redovisar du bidragen

  När din förening genomfört aktiviteten ska du redovisa:

  • Statistik för aktiviteten: antal tillfällen och antal deltagare.
  • Kunna redovisa kvitton för de utgifter din förening haft.

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Nordost

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att redovisa deltagare  i aktivitet 

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd i Nordost

  Riktlinjer och anvisningar

  Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

  Anvisningar för socialnämnden Nordost

 • Sydväst (tidigare stadsdelsförvaltningarna Askim Frölunda Högsbo och Västra Göteborg)

  Socialnämnden Sydväst

  Dessa två bidrag går att söka löpande under året:  

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansök senast 1 december.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansök senast 1 mars.

  Detta kan du söka bidrag för

  • Socialt arbete och trygghetsarbete i området.
  • Öppen kostnadsfri verksamhet. 
  • Lovverksamhet som är öppen, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
  • Öka möjligheterna för områdets boende att kostnadsfritt ta del av kultur.
  • Intern föreningsutveckling med demokrati, rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
  • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.

  Vi prioriterar aktiviteter

  • Som bidrar till mål i aktuell budget. Dessa bestäms av nämnden.
  • Som underlättar deltagandet för grupper som är underrepresenterade i föreningen.
  • Som ökar barn och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorer prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
  • Aktiviteter som är ett samarbete mellan flera lokala aktörer.

  Detta kan du inte söka bidrag för

  • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag.
  • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
  • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, eller in- och utvändig renovering.
  • Löpande verksamhet.
  • Ekonomiska föreningar kan inte få bidrag.

  Information och regler

  Detta krävs för att få bidrag

  Ansökningstider

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Ansök senast 1 december.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Ansök senast 1 mars.
  • Sök gärna i god tid innan aktiviteten. Handläggningen kan ta upp till två månader.

  Så mycket bidrag kan du få

  Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till ungdomar under skollov, helger och på eftermiddagar efter skoltid. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 50 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Så redovisar du bidragen

  När din förening genomfört aktiviteten ska du redovisa:

  • Statistik för aktiviteten: antal tillfällen och antal deltagare
  • Kunna redovisa kvitton för de utgifter din förening haft

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Sydväst

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Sydväst

  Riktlinjer och anvisningar

  Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

  Anvisningar för socialnämnden Sydväst