Särskilt verksamhetsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan söka särskilt verksamhetsbidrag för verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Vad är särskilt verksamhetsbidrag?

Särskilt verksamhetsbidrag ska stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Bidraget är aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte står i relation till kostnaderna för den bidragsgodkända verksamheten.

Vad kan föreningen/organisationen få särskilt verksamhetsbidrag för?

Verksamheten ska:

  • Utifrån idrotts - och föreningsnämndens aktuella mål, vara av stor betydelse för utbudet av aktiviteter inom Göteborgs föreningsliv.
  • Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.
  • Till viss del bedrivas genom ideellt arbete. Det är också positivt om flera aktörer samarbetar kring finansieringen av verksamheten.

När kan föreningen/organisationen inte få särskilt verksamhetsbidrag ?

  • Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag.

Hur mycket kan föreningen/organisationen få i särskilt verksamhetsbidrag?

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens budget.

När kan föreningen/organisationen söka särskilt verksamhetsbidrag?

Bidraget kan sökas en gång per år.

Ansökningsperiod: 1 juni-31 augusti

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas.

Information och regler

Vad krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag?

Regler för föreningsbidrag

Här kan du läsa reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Regler för föreningsbidrag 2021

Så här gör du

Att göra innan ansökan

Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du ta kontakt med en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Se kontaktuppgifter längre ned på den här sidan.

Ansök med blankett

Bidraget söks med blankett som du får av föreningskonsulenten.

Ansök om särskilt verksamhetsbidrag