Lokalbidrag

Föreningar som har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.

Vad är lokalbidrag?

Lokalbidraget är ett stöd till ideella föreningar som bedriver aktiviteter i egna lokaler, eller i hyrda lokaler med kontrakt på minst ett år.

Vad krävs för att få lokalbidrag?

Föreningen måste: 

Vad kan föreningen få lokalbidrag för?

 • Egna eller långtidshyrda lokaler (hyresavtal på minst ett år) som behövs för föreningens bidragsgodkända aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för. Lokalen ska till minst 50 procent nyttjas av den egna föreningen eller andra bidragsgodkända föreningar.
 • Lokalen ska i första hand användas till de bidragsgodkända aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för eller annan aktivitet för prioriterade grupper, som Idrotts- och föreningsförvaltningen efter prövning godkänner.
 • Lokaler som föreningen hyr per timme eller per tillfälle. Denna kostnad ska redovisas som timhyra. Kostnaden per timme ska då vara högre än förvaltningens timhyra för jämförbar lokal.  

Lokalen måste uppfylla myndighetskrav, till exempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring.

Föreningen kan eventuellt få lokalbidrag för:

 • Kommunägda lokaler som hyrs ut av stadsdelsförvaltning eller annan kommunal förvaltning. En prövning sker i varje enskilt fall.

Vad kan föreningen inte få lokalbidrag för?

 • Lokalkostnader för hyra av idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler med redan subventionerad timtaxa.
 • Lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar entréavgift eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen exempelvis bingo, loppmarknad, försäljning eller liknande.
 • Lokalkostnader i annan kommuns anläggning.

Hur mycket kan föreningen få i lokalbidrag?

Hur stort lokalbidraget blir beror på kostnaden för lokalen och hur många bidragsgodkända medlemmar föreningen har.

 • Lokalbidraget baseras på föregående års kostnader minus intäkter.  Hyresintäkter upp till 40 000 kronor påverkar inte lokalbidragets storlek.
 • För föreningar som söker lokalbidrag för första gången görs en uppskattning utifrån föreningens underlag.
 • Föreningen kan få lokalbidrag för maximalt 65 procent av sin bidragsgrundande lokalkostnad.
 • Lokalbidrag för timhyra baseras på två tredjedelar av kostnaden
 • Bidragets storlek baseras även på antalet bidragsgodkända medlemmar.
  • För ungdomsföreningar är beloppet 420 kronor för flickor och 360 kronor för pojkar per bidragsgodkänd medlem och år. Maxbeloppet är 150 000 kronor per år.
  • För pensionärsföreningar är beloppet 325 kronor per bidragsgodkänd medlem och år. Maxbeloppet är 100 000 kronor per år.

Du hittar information om vad som menas med bidragsberättigad medlem på sidan Bli bidragsgodkänd förening.

Vad behöver föreningen göra innan ansökan?

Innan föreningen kan söka lokalbidrag måste föreningen: 

 • Göra föreningsredovisning 
 • Ha beviljats aktivitetsbidrag föregående år (gäller ej nyligen bidragsgodkända föreningar).

 Om det finns särskilda skäl kan en redan bidragsgodkänd förening som sedan tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska då redovisas på det sätt som Idrotts- och föreningsförvaltningen anger. Kraven på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på Idrotts- och föreningsförvaltningen innan ansökan. 

Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?

Vid ansökan måste föreningen redovisa:

 • Föregående års lokalkostnad 
 • Kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för övriga, i ansökan angivna, kostnader (driftskostnader för lokalen) 
 • Inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt) 
 • Kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av lokal). 

När kan föreningen söka lokalbidrag? 

Lokalbidraget kan sökas en gång per år.

Ansökningsperiod: 4 januari – 1 mars

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förändras.

En förening som nyligen blivit bidragsgodkänd eller söker lokalbidrag för första gången har möjlighet att söka lokalbidrag vid andra tillfällen under året efter prövning i varje enskilt fall. 

Information och regler

Vad krävs av föreningen?

Regler för föreningsbidrag

Här kan du läsa reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Bidragsregler 2021

Så här gör du

Att göra innan ansökan

Innan föreningen kan söka lokalbidrag måste föreningen:

 1. göra föreningsredovisning
 2. ha beviljats aktivitetsbidrag föregående år (gäller ej nyligen bidragsgodkända föreningar).

Om det finns särskilda skäl kan en redan bidragsgodkänd som sedan tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska då redovisas på det sätt som idrotts- och föreningsförvaltningen anger. Kraven på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på idrotts- och föreningsförvaltningen innan ansökan.

Ansök i e-tjänst

 1. Föreningen ansöker om lokalbidrag i e-tjänsten bok.goteborg.se
  Ansök om lokalbidrag
 2. Vid ansökan måste föreningen redovisa:
  • föregående års lokalkostnad
  • kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för övriga, i ansökan angivna kostnader (driftskostnader för lokalen)
  • inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt)
  • kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av lokal).