Bli bidragsgodkänd förening

För att en förening ska kunna söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag måste föreningen vara bidragsgodkänd. Här kan du läsa om vad som krävs och hur din förening ansöker om att bli detta.

Föreningar som vill kunna söka aktivitetsbidrag och/eller lokalbidrag från idrotts och föreningsnämnden måste ansöka hos idrotts och föreningsförvaltningen om att bli bidragsgodkänd förening. Det är först när föreningen är bidragsgodkänd som föreningen kvalificerar sig för att söka dessa bidrag.

Vad krävs för att bli bidragsgodkänd förening?

Föreningen ska:

 • Uppfylla grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.
 • Ha minst 15 bidragsgodkända medlemmar. Av föreningens bidragsgodkända medlemmar ska minst 50 procent vara folkbokförda i Göteborg.
 • Presentera en plan som visar att minst 20 bidragsgodkända aktiviteter kommer att genomföras under det kommande året. 
 • Styrelserepresentanter för föreningen ska delta på ett möte med förvaltningen kring formella frågor.
 • Delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.

Vad krävs för att vara bidragsgodkänd medlem?

Föreningen kan få bidrag för medlemmar som är:

 • Barn och unga (7–25 år)
 • Pensionärer (65 år och äldre)
 • Personer med funktionsnedsättning (alla åldrar)

Dessutom krävs att dessa medlemmar:

 • Betalar en årlig medlemsavgift på minst 100 kronor
 • Aktivt deltar i föreningens planerade och ledarledda aktiviteter minst 10 gånger per år
 • Finns med i föreningens medlemsregister
 • Är folkbokförd i Sverige, undantag för asylsökande under asylprocess.

Hur ansöker vi om att bli bidragsgodkänd förening?

 1. Innan föreningen/organisationen kan ansöka om att bli bidragsgodkänd behöver ni kontakta en konsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen för att gå igenom några punkter om er förening.

 2. Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig. Under rubriken "Ärendet gäller", välj ”Bidrag och stöd till föreningar” - ”Bli bidragsgodkänd förening”.

Vad händer när föreningen blivit bidragsgodkänd?

Föreningen:

 • Får ett startbidrag utbetalt (ett engångsbelopp på 1 500–5 000 kronor beroende på antalet bidragsgodkända medlemmar).
 • Ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.
 • Får hyra stadens lokaler för subventionerad taxa (taxa låg).
 • Får söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag.

Hur länge är föreningen bidragsgodkänd?

För att vara en bidragsgodkänd förening ska man även fortsatt uppfylla kriterierna under rubriken "Vad krävs för att bli bidragsgodkänd förening?" En förening som blir bidragsgodkänd ska söka aktivitetsbidrag redan vid första möjliga tillfälle. För att fortsätta vara bidragsgodkänd krävs att föreningen regelbundet beviljas aktivitetsbidrag. Om en förening inte fått aktivitetsbidrag på två år är föreningen inte längre bidragsgodkänd.

Eventuella ändringar av föreningens stadgar ska anmälas tilliIdrotts- och föreningsförvaltningen.

Vid nedläggning av föreningen ska protokollet från det beslutande mötet skickas in till Idrotts- och föreningsförvaltningen.