Aktivitetsbidrag

Föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre) kan söka aktivitetsbidrag.

Vad är aktivitetsbidrag?

Aktivitetsbidraget är ett stöd till ideella föreningar som har aktiviteter för:

 • Barn och unga (7-25 år)
 • Personer med funktionsnedsättning*
 • Pensionärer (65 år eller äldre).

Varje gång en medlem inom dessa målgrupper deltar vid en sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen.

*Deltagare med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.

Vad krävs för att få aktivitetsbidrag?

Föreningen måste: 

Vilka krav ställs på sammankomsten/aktiviteten?

En sammankomst/aktivitet kan vara en träning, träff eller liknande. För att föreningen ska kunna få bidrag för sammankomsten/aktiviteten ska den:

 • Vara planerad
 • Pågå minst en timme
 • Ha minst tre aktivitetsbidragsgodkända deltagare (på sidan Bli aktivitetsbidragsgodkänd förening kan du läsa vad som räknas som en bidragsberättigad medlem)
 • Vara ledarledd. Ledaren ska närvara under hela aktiviteten, leda deltagarna och dokumentera vilka som deltar.

En sammankomst/aktivitet som uppfyller dessa krav kallas för aktivitetsbidragsgodkänd aktivitet.

Vilka aktiviteter kan föreningen inte få aktivitetsbidrag för?

 • Fester
 • Läxläsning
 • Firande av högtid
 • Religiöst arbete
 • Partipolitiskt arbete
 • Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande)
 • Verksamhet inom skolans regi inklusive deltagarens schemalagda skoltid
 • Studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU
 • Öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma och gå när de vill, utan fasta tider.

Hur mycket kan föreningen få i aktivitetsbidrag?

Varje gång en aktivitetsbidragsgodkänd medlem deltar vid en sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen. Det finns dock vissa begränsningar:

 • Föreningen kan få bidrag för högst 40 deltagare per sammankomst.
 • Den som deltar i mer än en sammankomst per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.

Aktivitetsbidragets storlek för barn och unga 7-25 år och personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder):

 • Flickor: 8,00 kronor per deltagare och sammankomst
 • Pojkar: 7,00 kronor per deltagare och sammankomst

Vid aktiviteter för barn och unga och/eller personer med funktionsnedsättning kan föreningen få bidrag för två ledare per aktivitet.

 • Ledare: 7,00 kronor per deltagare och sammankomst

Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller äldre:

 • 6,50 kronor per deltagare och sammankomst

Vid aktiviteter för personer som är 65 år och äldre får föreningen inget bidrag för ledare.

När kan föreningen söka aktivitetsbidrag?

Ansökan om aktivitetsbidrag görs i efterhand, det vill säga efter att föreningen genomfört aktiviteterna. Aktivitetsbidraget kan sökas vid två tillfällen per år.

Ansökningsperiod 1: 4 januari till 25 februari
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden juli till december föregående år.

Ansökningsperiod 2: 1 juli till 25 augusti
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden januari till juni samma år.​

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas.

Information och regler

Vad krävs för att få aktivitetsbidrag?

Anvisningar för föreningsbidrag (tidigare bidragsregler)
Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2022

Personuppgifter lämnas endast vid stickprov och kontroll

Vid ansökan om aktivitetsbidrag lämnar föreningen inga personuppgifter på de som deltagit i aktiviteterna. Dock behöver föreningen noggrant dokumentera vilka som deltar på aktiviteterna, då idrotts- och föreningsförvaltningen vid kontroll och stickprov kan begära in personuppgifterna.

Så här gör du

Att göra innan ansökan

Innan föreningen kan söka aktivitetsbidrag måste föreningen göra ett antal saker.

 1. Registrera medlemmarnas närvaro
  Görs kontinuerligt under den halvårsperiod aktiviteterna genomförs. 
 2. Göra föreningsredovisning och ladda upp årsmöteshandlingar
  Görs en gång per år i samband med ansökningsperioden för aktivitetsbidraget.
 3. Redovisa medlemmarnas närvaro
  Görs varje gång föreningen ska ansöka om aktivitetsbidrag.

Hur detta går till beskrivs i manualer som finns i e-tjänsten bok.goteborg.se där föreningen också söker aktivitetsbidraget.

Ansök via e-tjänst

När föreningen gått igenom de tre stegen ovan, är föreningen redo att söka aktivitetsbidrag. Detta gör föreningen i e-tjänsten bok.goteborg.se.

Ansök om aktivitetsbidrag

Ny e-tjänst för att boka lokal och söka bidrag hösten 2022

Hösten 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst som ska göra det enklare att söka bidrag eller stöd och boka samlingslokaler och idrottsanläggningar. E-tjänsten kommer att ersätta bok.goteborg.se och andra e-tjänster som idag används för att söka föreningsbidrag.

Ny e-tjänst för att boka lokaler och söka bidrag