Ansök om bidrag till föreningar inom idrott och fritid

Det finns många olika bidrag att ansöka om som förening. Här kan du läsa om idrotts- och föreningsnämndens bidrag och hur du ansöker.

Grundläggande kriterier för föreningsbidrag inom idrott och fritid

Det finns ett antal grundläggande kriterier som gäller för alla bidrag som idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för. Här kan du läsa om dessa kriterier.

Aktivitetsbidragsgodkänd förening

För att en förening ska kunna söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag måste föreningen vara aktivitetsbidragsgodkänd. Här kan du läsa om vad som krävs och hur din förening ansöker om att bli detta.

Aktivitetsbidrag

Föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre) kan söka aktivitetsbidrag.

Lokalbidrag

Föreningar som har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag kan sökas av föreningar och organisationer som vill utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg, att fler personer blir fysiskt aktiva eller aktiva i föreningslivet.

Investeringsbidrag

Föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av anläggningar som de äger eller långtidshyr.

Särskilt verksamhetsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan söka särskilt verksamhetsbidrag för verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Särskilt driftsbidrag

Ideella föreningar och organisationer som driver en egen idrotts- och/eller fritidsanläggning kan få särskilt driftsbidrag. Ett av kraven för att få bidraget är att anläggningen används regelbundet av föreningar eller allmänhet och att verksamheten i huvudsak är till för 7-25-åringar.