Kulturstöd och bidrag till föreningar

Din förening kan få olika sorters stöd av Göteborgs Stad. Ibland behöver föreningen kanske inte pengar för att utvecklas utan stöd i form av råd och tips.

Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag

Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd från någon av de fyra socialförvaltningarna.

Föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd.

Kulturstöd

Du som är konstnär eller arrangör kan få stöd från Göteborgs Stad till dina projekt eller till din verksamhet . Det finns flera olika sorters stöd som du kan söka men framför allt är det verksamhet och projekt som riktar sig till en publik som kan få pengar från kulturnämnden.

Bidrag från levande historia

Levande historia stödjer aktiviteter som arbetar för spridning av information om historiska och dagsaktuella samhällsfrågor med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter. Du kan söka bidrag för aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter.

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Alla föreningar och organisationer som söker bidrag från Göteborgs Stad måste uppfylla kommunens riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Här är en sammanfattning av den.

Ny e-tjänst för att boka lokal och söka bidrag

I början av oktober 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst som ska göra det enklare att boka samlingslokaler och idrottsanläggningar eller söka bidrag och stöd. E-tjänsten ska ersätta bok.goteborg.se och andra sätt som man idag kan söka bidrag på.