Reklam på idrottsanläggningar

Föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända och som verkar i idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler kan få visa reklam på angiven plats vid anläggningen.

För att få visa reklam, den egna föreningens logotyp eller liknande, behöver föreningen först anmäla intresse om plats . Efter det tecknar föreningen ett avtal med idrotts- och föreningsförvaltningen. Om fler föreningar som är verksamma vid en anläggning ansöker om reklamplats så fördelas plats enligt en fördelningsprincip baserad på bidragsberättigade medlemsantal och rapporterade verksamheter.

De föreningar som har ett nyttjanderättsavtal på heltid på en anläggning behöver inte skriva ett separat reklamavtal, men samma riktlinjer kring reklam gäller för dessa.

Föreningarna ansvarar för att köpa in, bekosta uppsättning och underhålla alla reklamskyltar. 

Så kan din förening anmäla intresse om reklamplats

Aktivitetsbidragsgodkända föreningar som är verksamma på någon av idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar kan anmäla intresse om reklamplats. Föreningen anmäler intresse genom att kontakta enhetschefen för den aktuella anläggningen. Är ni osäkra på vem som är enhetschef för anläggningen så kan ni kontakta förvaltningen enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

  • Bollplaner och andra utomhusanläggningar
    Intresseanmälan för nya reklamavtal ska ske mellan 1 december och 31 januari
  • Ishallar
    Intresseanmälan för nya reklamavtal ska ske mellan 1 april och 31 maj
  • Sporthallar
    Intresseanmälan för nya reklamavtal ska ske mellan 1 april och 31 maj

Filer och dokument