Idrottsanläggningar och föreningslokaler

Idrottsanläggningar

I Göteborg finns en mängd idrottsanläggningar och sporthallar som både privatpersoner och föreningar kan boka och använda. Här hittar du information om vilka idrottsanläggningar som finns och hur du gör för att använda dem.

Boka anläggningar

I Göteborgs Stad finns många bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar, ishallar och simhallar som privatpersoner, föreningar och företag kan hyra.

Mötes- och festlokaler

Göteborgs Stad hyr ut mötes- och festlokaler för olika aktiviteter och sammankomster. Såväl ideella föreningar, andra typer av organisationer och privatpersoner får hyra lokalerna.

Få hjälp att hitta föreningslokal

Tillhör du en förening eller är en kulturaktör på jakt efter en lokal att långtidshyra? Göteborgs Stads lokalförmedling hjälper till att förmedla och hyra ut kommunens lokaler till stadens kultur- och föreningsliv.

Hyresmodell för kultur- och föreningslivet

Enligt Göteborgs Stads hyresmodell ska kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och hyrs ut på långtid ska hyras ut av idrotts- och föreningsförvaltningen till en subventionerad hyra.

Reklam på idrottsanläggningar

Föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända och som verkar i idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler kan ansöka om att få visa reklam på angiven plats vid anläggningen.