Boka lokaler och anläggningar

Ny boknings- och bidragstjänst

Våren 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny digital tjänst som ska göra det enklare att söka bidrag eller stöd och boka samlingslokaler och idrottsanläggningar. Tjänsten kommer att ersätta bok.goteborg.se och andra e-tjänster som idag används för att söka föreningsbidrag.

Boka anläggningar

I Göteborgs Stad finns många bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar, ishallar och simhallar som privatpersoner, föreningar och företag kan hyra.

Mötes- och festlokaler

Göteborgs Stad hyr ut mötes- och festlokaler för olika aktiviteter och sammankomster. Såväl ideella föreningar, andra typer av organisationer och privatpersoner får hyra lokalerna.

Få hjälp att hitta föreningslokal

Tillhör du en förening eller är en kulturaktör på jakt efter en lokal att långtidshyra? Göteborgs Stads lokalförmedling hjälper till att förmedla och hyra ut kommunens lokaler till stadens kultur- och föreningsliv.

Hyresmodell för kultur- och föreningslivet

Enligt Göteborgs Stads hyresmodell ska kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och hyrs ut på långtid hyras ut av idrotts- och föreningsförvaltningen till en subventionerad hyra.