Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Här kan föreningar och organisationer som arbetar med att underlätta för personer med funktionsnedsättningar söka förenings- och organisationsstöd. Bidragen riktar sig till verksamheter som erbjuder kvalificerat stöd till grupper och individer med funktionsnedsättningar och till deras närstående.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer inom funktionshinderområdet som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet.
  • Organisationer inom funktionshinderområdet som bedriver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning för att förbättra för sina respektive målgrupper.
  • Organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till deras närstående.

Föreningar och organisationer kan ansöka om följande bidrag:

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är ett ekonomiskt stöd till organisationernas grundläggande verksamhet. Bidraget ska ges med hänsyn till att underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationernas planering.  

Kontakta oss för att ansöka om verksamhetsbidrag för 2022. Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel är tillfälliga medel kopplade till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. Utvecklingsmedel kan beviljas till organisationer inom funktionshinderområdet utifrån de behov som de själva identifierat, exempelvis för oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Organisationer kan ansöka om utvecklingsmedel när som helst under året, förutsatt att ekonomiska medel finns att tillgå. Innan ansökan görs ska organisationen ta kontakt med förvaltningen för funktionsstöd.

Det finns inga utvecklingsmedel att söka för 2021, för ytterligare information kontakta oss.  Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Vill du veta med om föreningsbidrag till civilsamhället?

Länkar till Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället och nämnden för funktionsstöd anvisningar för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet publiceras inom kort. 

Information och regler

Kontakta oss för att ansöka om verksamhetsbidrag för 2022.

Det finns inga utvecklingsmedel att söka för 2021, för ytterligare information kontakta oss

Så här söker du föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Observera att föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete görs hos teamet för Samverkan med civilsamhället. Kontaktuppgifter till teamet för Samverkan med civilsamhället.