Utbildningsbidrag

Ideella föreningar som är bidragsgodkända och har verksamhet för barn och unga kan få utbildningsbidrag för att utbilda föreningens ledare eller planera föreningens verksamhet.

Vad är utbildningsbidrag?

Ideella bidragsgodkända föreningar kan söka utbildningsbidrag som ger föreningen möjlighet att utbilda sina nuvarande eller blivande styrelsemedlemmar, ledare och funktionärer inom ledarskap och föreningskunskap.

Föreningar som har verksamhet för barn och unga kan också få utbildningsbidrag för att utbilda sina bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-25 år. Dessa utbildningar ska handla om inkluderings- och jämställdhetsarbete, ungdomars medbestämmande i föreningen eller förebyggande av missbruk.

Även förbund kan ansöka om utbildningsbidrag för deltagare från förening som är bidragsgodkänd av Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Vad kan föreningen få utbildningsbidrag för?

 • Utbildning som anordnas av ideell organisation, distriktsförbund eller riksorganisation.
 • Utbildning upp till fem kursdagar som omfattar minst sex timmars undervisning per dag eller minst sex timmar per kurs totalt (exempelvis vid kvällskurs).
 • En planeringskonferens per år med syfte att utveckla föreningens verksamhet. Konferensen ska pågå minst sex timmar.

Vad kan föreningen inte få utbildningsbidrag för?

 • Utbildning som sker i studiecirkel via studieförbund eller lärgrupper via SISU idrottsutbildarna.
 • Utbildning i samband med tävlings- och lägeraktiviteter, nöjes- eller utlandsresor, utbildning av anställd personal.

Hur mycket kan föreningen få i utbildningsbidrag?

Föreningen kan få:

 • 300 kronor per deltagare och dag inom Göteborgs kommun
 • 500 kronor per deltagare och dag med övernattning utanför Göteborgs kommun
 • upp till 5 000 kronor för planeringskonferens.

Bidrag ges endast för faktiska kostnader. ​Kostnader i samband med måltider beviljas upp till 200 kronor per deltagare och dag.

När kan föreningen söka utbildningsbidrag?

Ansökan om utbildningsbidrag görs efter att utbildningen genomförts. Dock senast tre månader efter att kursen ägt rum.

Information och regler

Vad krävs för att få utbildningsbidrag?

Regler för föreningsbidrag
Här kan du läsa reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Regler för föreningsbidrag 2020

Så här gör du

Ansök via e-tjänst

 1. Föreningen ansöker om utbildningsbidrag i e-tjänsten bok.goteborg.se
  Ansök om utbildningsbidrag
 2. Vid ansökan måste föreningen också redovisa kursprogram, kostnadsunderlag och eventuell kursavgift för deltagare. Förbund som söker utbildningsbidrag åt sina föreningar som är bidragsgodkända av idrotts- och föreningsförvaltningen ska även lämna in underlag med namn på deltagare och föreningstillhörighet.