Särskilt verksamhetsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan söka särskilt verksamhetsbidrag för sin verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Vad är särskilt verksamhetsbidrag?

Särskilt verksamhetsbidrag ska stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Bidraget är aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte står i relation till kostnaderna för den bidragsberättigade verksamheten.

Vad kan föreningen/organisationen få särskilt verksamhetsbidrag för?

Verksamheten ska:

  • utifrån idrotts - och föreningsnämndens aktuella mål, vara av stor betydelse för Göteborgs föreningsliv.
  • förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.
  • till viss del bedrivas genom ideellt arbete. Det är också positivt om flera aktörer samarbetar kring finansieringen av verksamheten

När kan föreningen/organisationen inte få särskilt verksamhetsbidrag ?

  • Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag.

Hur mycket kan föreningen/organisationen få i särskilt verksamhetsbidrag?

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens budget.

När kan föreningen/organisationen söka särskilt verksamhetsbidrag?

Bidraget kan under 2019 sökas från 1 juni till 31 augusti.

Information och regler

Vad krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag?

  • Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande krav för föreningar som söker bidrag.
  • Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp hur de beviljade pengarna använts och om verksamheten har nått målet om att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Föreningen/organisationen kan bli återbetalningsskyldig om pengarna inte använts som angivet. Idrotts- och föreningsförvaltningen gör årligen en uppföljning av hur de beviljade pengarna använts och om verksamheten har nått målet om att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg.
  • Idrotts- och föreningsförvaltningen har rätt att ta del av underlag för ansökan så som fakturor, kvitton, arbetsbeskrivningar och liknande.

Regler för föreningsbidrag

Här kan du läsa reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Regler för föreningsbidrag 2019

    Så här gör du