Mentorsbidrag

Behöver din förening nya ledare? Sök mentorsbidraget och låt en befintlig ledare bli mentor åt en blivande ledare under en begränsad tid.

Vad är mentorsbidrag?

Mentorsbidraget ska uppmuntra ideella organisationer/föreningar att få fram nya ledare på ett strukturerat sätt.

Vad kan föreningen få mentorsbidrag för?

  • Mentorsbidraget kan sökas när föreningen har en mentor för en blivande ideell ledare.
  • En person kan vara mentor åt max två blivande ledare åt gången.
  • Föreningen kan under en treårsperiod söka bidraget en gång per blivande ledare, om det inte finns särskilda skäl att utöka mentorstiden.

Hur mycket kan föreningen få i mentorsbidrag?

Bidraget ges med 100 kronor per timme för maximalt 40 timmar per blivande ledare. En förening kan få maximalt 32 000 kronor i mentorsbidrag per år. Bidraget betalas ut efter redovisning.

När kan föreningen söka mentorsbidrag?

Bidraget söks innan mentorsperioden startar.

Ansökningsperiod 2020:

  • 2 januari till 31 oktober

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller vid andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas.

Information och regler

Vad krävs för att få mentorsbidrag?

Regler för föreningsbidrag
Här kan du läsa reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Regler för föreningsbidrag 2020

Så här gör du

Hur söker föreningen mentorsbidrag?

  1. Föreningen ansöker om mentorsbidrag i e-tjänsten bok.goteborg.se.
    Ansök om mentorsbidrag
  2. Ansökningarna behandlas i turordning efter det att ansökan och eventuella kompletteringar skickats in.