Bli bidragsgodkänd förening

För att en förening ska kunna söka vissa bidrag och hyra stadens lokaler till lägre kostnad måste föreningen bli bidragsgodkänd. Några krav som ställs på bidragsgodkända föreningar är att verksamheten riktas mot barn, ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning samt att föreningen är ideell och demokratiskt uppbyggd.

Varför behöver föreningen bli bidragsgodkänd?

Vissa bidrag kan endast sökas av föreningar som är bidragsgodkända. Som bidragsgodkänd förening får föreningen också hyra lokaler och idrottsanläggningar av idrotts- och föreningsförvaltningen till en lägre kostnad (taxa låg).

Vilka bidrag kräver att vi är bidragsgodkänd förening?

Det finns tre bidrag som endast bidragsgodkända föreningar kan söka. Dessa är: 

* Utbildningsbidraget kan även sökas av förbund för deltagare från förening som är bidragsgodkänd av idrotts- och föreningsförvaltningen.

När kan vi ansöka om att bli bidragsgodkänd förening?

Ansökan om att bli bidragsgodkänd kan göras när som helst under året.

Vad krävs för att bli bidragsgodkänd förening?

Testa här för att se om er förening har möjlighet att bli bidragsgodkänd

Föreningen ska:

 • uppfylla grundläggande kriterier för alla bidragstyper
 • ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar. Av föreningens bidragsberättigade medlemmar ska minst 50 procent vara folkbokförda i Göteborg
 • presentera en plan som visar att minst 20 bidragsberättigade aktiviteter kommer att genomföras under det kommande året
 • delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.

Vad krävs för att vara bidragsberättigad medlem?

Föreningen kan få bidrag för medlemmar som är:

 • barn och unga (7–25 år),
 • pensionärer (65 år och äldre)
 • personer med funktionsnedsättning (alla åldrar)

Dessutom krävs att dessa medlemmar:

 • betalar en årlig medlemsavgift på minst 100 kronor
 • aktivt deltar i föreningens planerade och ledarledda aktiviteter minst 10 gånger per år
 • finns med i föreningens medlemsregister
 • är folkbokförd i Sverige, undantag för asylsökande under asylprocess.

Hur ansöker vi om att bli bidragsgodkänd förening?

 1. Testa om er förening har möjlighet att bli bidragsgodkänd
 2. Fyll i blanketten Ansökan om att bli bidragsgodkänd förening
 3. Skicka in ansökan tillsammans med dessa handlingar:
 • föreningens stadgar
 • lista med föreningens medlemmar (namn, adress och födelseår)
 • protokoll från mötet då föreningen bildades (om föreningen är nybildad) eller protokoll från senaste årsmötet (om föreningen funnits i mer än ett år)
 • verksamhetsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år)
 • ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (om föreningen funnits i mer än ett år)
 • revisionsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).

Skicka till:
Idrott & förening
Box 114
401 21 Göteborg

Vad händer när föreningen blivit bidragsgodkänd?

Föreningen:

 • får ett startbidrag utbetalt (ett engångsbelopp på 1 500–5 000 kronor beroende på antalet bidragsberättigade medlemmar)
 • ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap
 • kan börja söka bidrag, exempelvis för aktiviteter, utbildningar samt lokaler och anläggningar.

Hur länge är föreningen bidragsgodkänd?

En förening som blir bidragsgodkänd förväntas söka aktivitetsbidrag redan vid första möjliga tillfälle. För att fortsätta vara bidragsgodkänd krävs att föreningen regelbundet beviljas aktivitetsbidrag. Om en förening inte fått aktivitetsbidrag på två år är föreningen inte längre bidragsgodkänd.

Eventuella ändringar av föreningens stadgar ska anmälas till idrotts- och föreningsförvaltningen.

Vid nedläggning av föreningen ska protokollet från det beslutande mötet skickas in till idrotts- och föreningsförvaltningen.