Ansök om bidrag till föreningar inom idrott och fritid

Alla ideella föreningar och organisationer ska uppfylla ett antal grundläggande kriterier för att kunna få föreningsbidrag av idrotts- och föreningsnämnden. Idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier utgår från de kriterier som finns i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.

För att en förening ska kunna söka vissa bidrag och hyra stadens lokaler till lägre kostnad måste föreningen bli bidragsgodkänd förening. Några krav som ställs på bidragsgodkända föreningar är att verksamheten riktas mot barn, ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning samt att föreningen är ideell och demokratiskt uppbyggd.

Ideella föreningar som är bidragsgodkända kan få aktivitetsbidrag för de aktiviteter föreningen ordnar för barn och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre). Varje gång en medlem inom dessa målgrupper deltar ger det en summa pengar till föreningen.

Ideella föreningar som är bidragsgodkända och har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.

Ideella föreningar som är bidragsgodkända och har verksamhet för barn och unga kan få utbildningsbidrag för att utbilda föreningens ledare eller planera föreningens verksamhet.

Ideella föreningar och organisationer kan söka utvecklingsbidrag för att utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg, att fler personer blir fysiskt aktiva eller aktiva i föreningslivet.

Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag och/eller lånegaranti i form av kommunal borgen för att bygga och renovera anläggningar som de äger eller långtidshyr. En anläggning är till exempel en sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal.

Behöver din förening nya ledare? Sök mentorsbidraget och låt en befintlig ledare bli mentor åt en blivande ledare under en begränsad tid.

Ideella föreningar och organisationer kan söka särskilt verksamhetsbidrag för sin verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Ideella föreningar och organisationer som driver en egen idrotts-/fritidsanläggning kan få ett särskilt driftsbidrag. Ett av kraven för att få bidraget är att anläggningen används regelbundet av föreningar eller allmänhet och att verksamheten i huvudsak är till för 7-25-åringar.