Bidrag, stipendier, föreningar

I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till ideella föreningar i Göteborg. Du kan söka en speciell förening, föreningar i din del av staden eller en aktivitet som du är intresserad av.

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. Vem som helst kan göra det utan något särskilt tillstånd. I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra.

Ideella föreningar kan samla in pengar till sin verksamhet genom att arrangera lotterier eller ansöka om tillstånd för bingo. Här får du veta vilka regler som gäller och hur du söker lotteritillstånd.