Om samhällsinformation

På biblioteken kan du få stöd och råd om hur samhället fungerar vare sig du är boende, besökare eller företagare. Här kan du även träffa riksdagsledamöter och EU-företrädare.

Biblioteken i Göteborg erbjuder olika slags medborgarservice för att förenkla kontakten med myndigheter och andra samhällsfunktioner.

Hitta information

På biblioteken kan du bland annat

  • hitta handlingar från stadsdelsnämnden
  • hämta gratis informations- och skolmaterial
  • få hjälp att skriva ut blanketter.

På flera av biblioteken kan du även få hjälp att skanna dokument och läsa handlingar från kommunfullmäktige.

För dig som söker information om företagande finns Företagarinfo.

Träffa politiker

På flera av biblioteken kan du träffa och ställa frågor till dina lokala politiker. På Stadsbiblioteket på Götaplatsen finns Riksdagshörnan. Där kan du träffa riksdagsledamöter och lyssna på politiska debatter. Om du har frågor som rör EU, så kan du vända dig till Europa Direkt.

Medborgarkontor

I flera stadsdelar finns det medborgarkontor som hjälper dig att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad. Här kan du få hjälp att fylla i ansökningar, hitta rätt myndighet att kontakta samt få information om olika samhällsfrågor.