Om samhällsinformation

På biblioteken kan du få stöd och råd om hur samhället fungerar vare sig du är boende, besökare eller företagare.

Hitta information

På biblioteken kan du bland annat få hjälp med att hitta samhällsinformation. Du kan låna böcker om samhällets olika funktioner och på flera bibliotek finns gratis informations- och skolmaterial om riksdagens arbete, demokrati och EU. Biblioteken hjälper även till med att hitta handlingar från stadens olika nämnder.

Om du har frågor som rör EU, så kan du även vända dig till Europa Direkt.

För dig som söker information om företagande finns Företagarinfo

Program om samhällsfrågor

På flera av stadens bibliotek anordnas föredrag och panelsamtal om aktuella samhällsfrågor med politiker och sakkunniga. Då finns det möjlighet att ställa frågor. Aktuella program hittar du i stadens kalendarium.

Medborgarkontor

I staden finns flera medborgarkontor som hjälper dig att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad. Här kan du få hjälp att fylla i ansökningar, hitta rätt myndighet att kontakta samt få information om olika samhällsfrågor.