Europa Direkt Göteborgsregionen

Europa Direkt Göteborgsregionen hjälper dig med frågor som rör Europeiska unionen, EU. Hos oss kan du låna böcker om EU och hämta gratis informationsmaterial. Vi arrangerar även föredrag och debatter i aktuella ämnen som rör EU.

Europa Direkt Göteborgsregionen