Samhällsinformation

På biblioteken kan du få stöd och råd om hur samhället fungerar vare sig du är boende, besökare eller företagare. Här kan du även träffa riksdagsledamöter och EU-företrädare.

På biblioteken kan du få stöd och råd om hur samhället fungerar vare sig du är boende, besökare eller företagare. Här kan du även träffa riksdagsledamöter och EU-företrädare.

Företagarinfo på Stadsbiblioteket på Götaplatsen hjälper dig som vill starta eget, är nyföretagare eller etablerad företagare. Vi guidar dig till relevant information och ger tips om var du kan få hjälp att gå vidare.

Riksdagshörnan underlättar kontakten mellan väljare och riksdagsledamöter och förmedlar information om Sveriges Riksdag till Göteborg med omnejd. Riksdagshörnan tillhandahåller också gratis informationsmaterial om Sveriges Riksdag. Riksdagshörnan finns på Plan 2 på Stadsbiblioteket på Götaplatsen.

Välkommen till Europa Direkt Göteborgsregionen. Vi hjälper dig med frågor som rör Europeiska unionen, EU. Hos oss kan du låna böcker om EU och hämta gratis informationsmaterial.