Samhällsinformation

På biblioteken kan du få stöd och råd om hur samhället fungerar vare sig du är boende, besökare eller företagare.

Om samhällsinformation

På biblioteken kan du få stöd och råd om hur samhället fungerar vare sig du är boende, besökare eller företagare.

Företagarinfo

Företagarinfo på Stadsbiblioteket på Götaplatsen hjälper dig som vill starta eget, är nyföretagare eller etablerad företagare. Vi guidar dig till relevant information och ger tips om var du kan få hjälp att gå vidare.

Europa Direkt

Europa Direkt Göteborgsregionen hjälper dig med frågor som rör Europeiska unionen, EU. Hos oss kan du låna böcker om EU och hämta gratis informationsmaterial. Vi arrangerar även föredrag och debatter i aktuella ämnen som rör EU.