Släktforska

Släktforskning kan bli en spännande resa tillbaka i tiden. Släktforskning är också en utmärkt metod för att följa det moderna samhällets framväxt ur både historisk och socioekonomisk synvinkel. Med hjälp av kyrkoböcker, bouppteckningar och domstolsprotokoll kan släkter och öden följas flera hundra år tillbaka i tiden.

Kom till biblioteken och släktforska!

På biblioteken finns det många användbara resurser för dig som släktforskar. Det finns flera digitala resurser och mycket tryckt material som kan hjälpa dig. Flera av biblioteken erbjuder även handledning i olika former av släktforskning. Vänd dig till biblioteken om du vill veta mer. I bibliotekens kalendarium kan du hitta och boka in dig på nästa handledningstillfälle.

Litteratur och historiska dokument

Litteratur utgiven av hembygdsföreningar kan också vara matnyttigt för släktforskare. Dessa böcker innehåller ofta historisk information om såväl personer som orter. Mycket information finns också att hämta ur till exempel yrkesmatriklar, herdaminnen, adelskalendrar och andra tryckta källor. På biblioteken finns material som rör släktforskning bland annat på hylla Ld.

Digitala resurser

Samtliga bibliotek i Göteborg har söktjänsterna Digitala forskarsalen (tidigare SVAR) och Arkiv Digital online. På Askims bibliotek, Högsbo bibliotek, Lundby bibliotek, Stadsbiblioteket 300m2 och Stadsbiblioteket på Götaplatsen finns dessutom EmiWeb. Till hemlån finns handböcker i släktforskning.

Bibliotekets söktjänstdatorer

På olika bibliotek finns fler söktjänster för släktforskning installerade på särskilda datorer. Detta gäller till exempel Sveriges dödbok, Begravda i Sverige, Sveriges Befolkning, Emigranten Populär, Grill, Häradsekonomiska kartan, Rosenberg, Rotemannen, Vallonskivan och Smedskivan. Läs på bibliotekens respektive webbplatser om vad som finns på vilket bibliotek.

Användbara släktforskningslänkar

Allmänt om släktforskning

Arkiv

Emigration

Göteborg

Norden