På biblioteket

Just nu är biblioteket inte en mötesplats. Biblioteken i Göteborg anpassat sina verksamheter för att förhindra smittspridning. För tillfället är sittplatser borttagna och det finns inte möjlighet att använda bibliotekens datorer, kopieringsmaskin eller skanner.

Använd dator på biblioteket

Med anledning av Folkhälsomyndighetens införande av lokala allmänna råd för Västra Götaland har biblioteken i Göteborg anpassat sina verksamheter för att förhindra smittspridning. Alla bibliotek kommer att ha minst en dator med självservice av utskrifter och kopiering i viktiga ärenden.

Släktforska

Släktforskning kan bli en spännande resa tillbaka i tiden. Släktforskning är också en utmärkt metod för att följa det moderna samhällets framväxt ur både historisk och socioekonomisk synvinkel. Med hjälp av kyrkoböcker, bouppteckningar och domstolsprotokoll kan släkter och öden följas flera hundra år tillbaka i tiden.

Söktjänster

Biblioteken har många söktjänster där du kan hitta vetenskapliga artiklar, tidningar, stipendier och fördjupad information om olika ämnen.

Få läxhjälp

Många program på biblioteken i Göteborg är inställda. Biblioteken arrangerar vissa program som kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter.

Vuxna i lärande

Vuxna i lärande är till för dig som är vuxen och studerar. Du kan få hjälp av en studiebibliotekarie med att komma igång med dina studier. Du kan få läxhjälp, använda studiedatorer eller besöka språkcafé.