På biblioteket

Här får du en stund för dig själv eller tillsammans med andra. Surfa, spela och skapa. Läs på det språk som passar dig. Låna böcker, musik och film och ta del av nyheter och aktiviteter. Biblioteken i Göteborg är öppna för besökare, men har just nu begränsad service på grund av pandemin.

Använd dator på biblioteket

Alla bibliotek utom 300 m2 har minst en dator med möjlighet att skriva ut och kopiera. Just nu kan du inte boka en dator i förväg. Du kan skriva ut 15 gratis svartvita utskrifter per dag, eller välja att göra 15 gratis kopior i kopieringsmaskinen. Inga utskrifter i färg.

Släktforska

Släktforskning kan bli en spännande resa tillbaka i tiden. Släktforskning är också en utmärkt metod för att följa det moderna samhällets framväxt ur både historisk och socioekonomisk synvinkel. Med hjälp av kyrkoböcker, bouppteckningar och domstolsprotokoll kan släkter och öden följas flera hundra år tillbaka i tiden.

Söktjänster

Biblioteken har många söktjänster där du kan hitta vetenskapliga artiklar, tidningar, stipendier och fördjupad information om olika ämnen.

Få läxhjälp

På biblioteken i Göteborg kan du få läxhjälp och många bibliotek har studieplatser och grupprum.

Vuxna i lärande

Vuxna i lärande är till för dig som är vuxen och studerar. Du kan få hjälp av en studiebibliotekarie med att komma igång med dina studier. Du kan få läxhjälp, använda studiedatorer eller besöka språkcafé.