Läsfrämjande satsningar

Om läsfrämjande satsningar

I Göteborg genomförs årligen ett antal stadsövergripande och läsfrämjande insatser för barn. De finansieras genom medel från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.

Litteraturens kraft

Biblioteken i Göteborg har under 2022 utbildat medarbetare över hela staden i metoderna shared reading och biblioterapi. Nu startar vi ett antal läsecirklar i samarbete med andra verksamheter inom staden, regionen och den idéburna sektorn.