Fjärrlån

Finns inte boken du söker på något av biblioteken i Göteborg? Då kan du få hjälp att fjärrlåna boken.

Om boken du söker saknas på biblioteken i Göteborg kan du göra ett fjärrlån. Ett fjärrlån innebär att vi beställer boken från något annat bibliotek i eller utanför Sverige.

Information och regler

 • Ett fjärrlån kan du göra på en bok som inte finns på biblioteken i Göteborg.
 • Boken får inte finnas på något av folkbiblioteken i Göteborg, inte heller på något av universitetsbiblioteken eller högskolebiblioteken i Göteborg.
 • Du kan inte fjärrlåna kurslitteratur.
 • Ett fjärrlån inom Sverige kostar ingenting. För ett fjärrlån från andra länder får du betala en avgift.
 • För att kunna beställa ett fjärrlån behöver du ett bibliotekskort på biblioteken i Göteborg.

Så här gör du

 1. Skaffa dig ett bibliotekskort

  Innan du beställer ett fjärrlån måste du ha ett bibliotekskort med pin-kod. Ett bibliotekskort kan du skaffa online.

 2. Sök efter boken i Gotlib

  Börja med att se efter om boken finns på något av folkbiblioteken i Göteborg. Det gör du genom att söka efter den i vår katalog Gotlib. Finns den på något av biblioteken i Göteborg så kan du reservera den med hjälp av ditt bibliotekskort och pin-kod. Saknas boken kan du kontrollera om boken finns på Göteborgs universitetsbibliotek och om den inte finns där heller kan du gå vidare och göra ett fjärrlån.

 3. Beställ ditt fjärrlån

  Om du vill hämta ditt fjärrlån på Stadsbiblioteket, så beställer du det via internet. Vill du hämta fjärrlånet på ett stadsdelsbibliotek så kontaktar du det biblioteket. När boken finns att hämta på biblioteket får du ett meddelande.