Ditt bibliotekskonto

Du kan sköta många av dina biblioteksärenden själv via internet genom att logga in på ditt bibliotekskonto. Där kan du bland annat låna om de böcker, filmer och skivor du har hemma.

Logga in här

Logga in på ditt bibliotekskort genom bibliotekens tjänst Gotlib eller appen Biblioteket.

Med hjälp av ditt bibliotekskort och din pin-kod kan du logga in på ditt bibliotekskonto. När du är inloggad på ditt bibliotekskonto kan du se dina lån, reservera och låna om, prenumerera på nyheter, skriva recensioner och ändra din pin-kod.

Lägg till och ändra dina kontaktuppgifter

Registrera e-postadress och mobiltelefonnummer för att få

 • påminnelse två dagar innan dina lån löper ut
 • meddelande om att du har reserverade lån att hämta

På biblioteken kan du få hjälp att ändra dina kontaktuppgifter. Om du är över 18 år kan du själv ändra dina kontaktuppgifter genom att logga in på ditt bibliotekskonto. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras.

Se dina aktuella lån

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Klicka på länken som säger hur många lån du har, som "2 utestående lån".

Låna om

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Klicka på länken som säger hur många lån du har, som "2 utestående lån".
 3. Markera den eller de titlar du vill låna om genom att klicka i rutan framför titeln.
 4. Klicka sedan på knappen "Förnya markerade poster".

Gör en reservation

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Du kan reservera media både i träfflistan och inne på katalogposten.
 3. Klicka på knappen med texten Reservera.
 4. Du får nu upp en ruta där du väljer vilket bibliotek du vill hämta din reservation på. Du kan också välja att lägga in ett visst datum då du senast vill ha din reservation. Har du inte fått reservationen till det datumet försvinner den från ditt lånekort.

Se dina reservationer

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Klicka på länken som säger hur många reservationer du har, som "3 reservationer".

Frysa dina reservationer

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Välj "Reservationer".
 3. Kryssa i "frysa"-rutan efter titeln för den eller de titlar du vill frysa.
 4. Klicka på "Uppdatera lista".
 5. Du får nu upp frågan: "Följande reservationer kommer att tas bort eller uppdateras. Vill du fortsätta?" Klicka "Ja".

När du inte längre vill att dina reservationer ska vara frysta tar du bort krysset från rutan "Frys" och bekräftar sedan på samma sätt som ovan.

Avbeställa reservationer

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Klicka på länken som säger hur många reservationer du har, som "3 reservationer".
 3. Kryssa i "annulera"-rutan framför titeln för den eller de titlar du vill avbeställa.
 4. Klicka sedan på knappen "UPPDATERA LISTA".
 5. Klicka på "JA" eller "NEJ" vid frågan: "Följande reservationer kommer att tas bort eller uppdateras. Vill du fortsätta?"

Ändra din pin-kod

 1. Logga in på ditt bibliotekskonto med ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.
 2. Klicka på länken "Vill du ändra din pin-kod?".
 3. Skriv i din gamla pin-kod och sedan den nya två gånger för att bekräfta.
 4. Klicka på "Skicka".