Hitta biblioteken

Det finns alltid ett bibliotek nära dig i Göteborg, digitalt och i din stadsdel. Du är välkommen till vilket du vill, oavsett var du bor.


Frölunda bibliotek/ Frölunda Kulturhus

Foto: Magnus Sjöberg

Frölunda bibliotek ligger i Frölunda Kulturhus. Här finns rika möjligheter för dig som söker kunskap och förströelse. Böcker i alla former för barn, ungdomar och vuxna, tidningar och tidskrifter, publika datorer, DVD-filmer samt specialmedier som vänder sig till olika grupper med funktionshinder finns tillgängliga de flesta av veckans dagar. Gå en datakurs eller gå med i en bokcirkel. Vi har många aktiviteter för barn och unga och verksamhet på skolloven.
Mer information om öppettider finns att läsa på Frölunda Kulturhus webbplats.

Telefon
031-366 28 40
Fax
031-366 28 50
Besöksadress
Valthornsgatan 13
Öppettider
Information om biblioteken med anledning av Covid-19

Öppettider
Måndag-torsdag klockan 10-19
Fredag kl 10-18
Lördag-söndag klockan 11-16
Postadress
Box 73
421 21 Västra Frölunda
Kontakt
Servicedisk
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation