Spela TV-spel

På biblioteken kan du låna hem tv-spel gratis och på vissa av biblioteken kan du även spela tv-spel.

Spela tv-spel på biblioteket

Till Stadsbiblioteket Dynamo kan du som är över 13 år komma och spela tv-spel. För att spela tv-spel i Dynamo måste du ha ett bibliotekskort. Du lånar kontroller i informationsdisken. Regelbundet ordnas det tv-spelsturneringar i Dynamo, till exempel FIFA-turneringar.

Låneregler för tv-spel

På biblioteken kan du låna tv-spel, detta gäller då:

  • Du får ha fem spel hemma åt gången
  • Vilka spel du får låna styrs av hur gammal du är och åldersgränsen på spelet.
  • Är du under 15 får du inte låna spel med åldersgräns över +15.
  • Ungdomar från 15 får låna spel med åldersgränsen 15-18.
  • Vuxna får låna alla spel.

Filer och dokument