För barn med funktionsvariation

Om du har en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi eller en synnedsättning finns det många alternativa sätt att läsa på!

På bibliotekens Äppelhyllor hittar du böcker, skivor och filmer för barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Du som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Inga läkarintyg behövs. Talböcker finns på alla folkbibliotek i Göteborg. Du kan också låna talböcker direkt till din mobiltelefon, surfplatta eller dator. För att låna talböcker behöver du ett speciellt lånekort för talböcker.