För barn

Se bibliotekets aktiviteter för barn och få information om barns läsning och språkutveckling.

Bibliotekens aktiviteter för barn

Biblioteken i Göteborg har många aktiviteter för barn. Här är alla biblioteks sagostunder, workshops, sångstunder och barnteater samlade. Alla aktiviteter är gratis, men till vissa behöver du anmäla dig i förväg.

Språket börjar i magen

Den viktigaste personen för ditt barns språkutveckling är du! Språket utvecklas i samspel med dig och andra personer i barnets närhet. I det första gemensamma leendet och ögonmötet bekräftar du att du vill förstå och är nyfiken på vad ditt barn vill säga.

Kom igång att läsa

Barn idag växer upp med text runt omkring sig. I böcker, med leksaker, dataspel, teveprogram, tidningar, skyltar med mera. Barn är ofta snabba att själva skaffa sig kunskap om läsande och skrivande om de får rätt stöd i samspel med vuxna och andra barn.

Läs högt för små barn

Det finns många skäl till att läsa högt för barn, men ibland kan det vara svårt att komma igång. Hur tidigt kan jag börja? Vad ska vi läsa? Hur läser jag? Dessa och andra frågor om läsning hjälper vi dig gärna med. Du kan också låna smidiga bokpåsar för barn i olika åldrar.

Äppelhyllan

På Äppelhyllan hittar du tillgängliga medier, för barn och unga, som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Tillgängliga medier är till nytta för alla som behöver få en text anpassad på något sätt för att kunna läsa/ta del av den.