För barn

Här har vi samlat information om bibliotekens aktiviteter, stöd och media riktade till barn, föräldrar och andra intresserade.

På gång för barn och föräldrar

Här kan du se vad som händer för barn och föräldrar på biblioteken! De flesta bibliotek arrangerar till exempel sagostunder, sångstunder, babymassage och olika workshops. Det mesta som händer på biblioteken har fri entré.

Språket börjar i magen

Den viktigaste personen för ditt barns språkutveckling är du! Språket utvecklas i samspel med dig och andra personer i barnets närhet. I det första gemensamma leendet och ögonmötet bekräftar du att du vill förstå och är nyfiken på vad ditt barn vill säga.

Kom igång att läsa

Barn idag växer upp med text runt omkring sig. I böcker, med leksaker, dataspel, teveprogram, tidningar, skyltar med mera. Barn är ofta snabba att själva skaffa sig kunskap om läsande och skrivande om de får rätt stöd i samspel med vuxna och andra barn.

Läs högt för små barn

Det finns många skäl till att läsa högt för barn, men ibland kan det ändå vara svårt att komma igång. Hur tidigt kan jag börja? Vad ska vi läsa? Hur läser jag? Dessa och andra frågor om läsning hjälper vi dig gärna med. Nu kan du också låna nya bokpåsar med utvalda böcker som vi vet är fantastiska att läsa högt. Bokpåsarna finns på alla folkbibliotek i Göteborg och lånetiden är 3 veckor. Få lästips och upptäck de tolv olika påsarna för barn 0–2 år, 2–4 år och 4–6 år.