Bibliotekskortet

För att låna, reservera och använda bibliotekets övriga tjänster behöver du ett bibliotekskort. Det skaffar du på biblioteket.

För att låna, reservera och använda bibliotekets övriga tjänster behöver du ett bibliotekskort.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling, därför behöver du spärra kortet om du förlorat det.

Här hittar du information om hur  du lånar, använder ditt bibliotekskort, reserverar och vad som gäller om du lämnar tillbaka för sent.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss. För att du ska känna dig trygg med hur folkbiblioteken i Göteborg behandlar dina uppgifter, vill vi informera dig om hur vi skyddar din integritet. Här beskriver vi behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för bibliotekens verksamhet.