Klaga på fel i vara eller tjänst

Det finns många regler som skyddar dig som konsument när du köper varor och tjänster. Här kan du bland annat läsa om hur du reklamerar (klagar) om en vara eller tjänst du köpt inte är som du förväntade dig eller har gått sönder. Du kan också läsa om vart du kan vända dig om du vill få ditt ärende prövat.

Reklamation (att klaga)

En reklamation betyder att du klagar till säljaren. Du meddelar att du inte är nöjd med varan eller tjänsten som du köpt.

Konsumentköplagen gäller endast när du handlar av ett företag, alltså inte när du köper något av en privatperson. Har du handlat av en privatperson kan du läsa mer om dina rättigheter under sidan Handla av privatperson.

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett ursprungsfel på en vara du köpt i tre år från köpet. Ett ursprungsfel är ett fel som fanns med redan vid köpet, även om det visar sig senare. Fel som visar sig på en vara inom sex månader är lättare att reklamera än fel som visar sig senare. Detta eftersom det är säljaren som ska bevisa att felet inte är ursprungligt de sex första månaderna.

Har du köpt en tjänst av ett företag är din reklamationstid antingen tre eller tio år. Tre år gäller om du låtit någon laga en vara, till exempel reparation av en bil eller tv. Tio år gäller om tjänsten är ett arbete på fasta saker, till exempel hantverkstjänster i din bostad.

En reklamation måste göras inom rimlig tid efter det att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader har det skett i rätt tid. Klaga så fort som möjligt! Det är bra om du gör detta skriftligt så att du i efterhand kan visa när du reklamerat och vad du har klagat på. Behåll en kopia av reklamationen.

Vad kan du kräva när det är fel på en vara?

 • Reparation
 • Ny felfri vara
 • Hävning av köp

Om det är fel på din vara kan du i första hand kräva att få varan reparerad eller få en ny felfri vara. Det är företaget som väljer vilket alternativ som passar dem bäst. Om felet återkommer, eller reparationen inte lyckas, behöver du inte acceptera mer än två reparationsförsök av samma fel. Om samma fel visar sig en tredje gång har du rätt att häva köpet, det vill säga lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka.

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av ett företag.  På Hallå Konsuments webbsida om konsumentköplagen kan du läsa mer om vad som gäller.

Vad kan du kräva när det är fel på en tjänst?

 • Kräva att få felet åtgärdat
 • Prisavdrag
 • Hålla inne med betalning

Har du anlitat till exempel en hantverkare eller någon som gör en reparation på dina saker gäller konsumenttjänstlagen. Om det är fel på tjänsten kan du kräva att få felet åtgärdat utan kostnad. Går det inte att åtgärda felet kan du få ett prisavdrag. Du har också rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav. Lagen ger också rättigheter angående priset på tjänster, om du och företaget inte har avtalat om fast pris.

På Hallå Konsuments webbsida om konsumenttjänstlagen kan du läsa mer om vad som gäller. 

Konsumentens ordlista

I vår följetång "Konsumentens ordlista" förklarar vi ord och begrepp som du kan stöta på som konsument och som kan upplevas som svåra eller krångliga att förstå. Tryck på videon för att titta på alla våra avsnitt.Här kan du få ditt ärende prövat

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag. Om du och företaget inte kommer överens kan du anmäla tvisten till ARN.  På Allmänna reklamationsnämndens webbplats finns information om vilka tvister de prövar och hur du anmäler.

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få en tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Till skillnad från ARN är detta inte kostnadsfritt. Läs mer om exempelvis hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp och rättsskydd på Domstolsverkets webbplats.

Om du har frågor om reklamation, vad du kan kräva vid en felaktig vara eller tjänst eller behöver råd innan du exempelvis anmäler ett företag till Allmänna reklamationsnämnden kan vi på Konsument Göteborg hjälpa till att svara på dina frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Frågor och svar

 • Jag har fått hem produkter som jag inte har beställt. Vad ska jag göra med fakturan? Måste jag skicka tillbaka varorna?

  Bestrid fakturan, det vill säga kontakta företaget och tala om att den är felaktig och att du inte tänker betala. Gör helst detta skriftligen så du kan bevisa att du gjort det. Vill säljaren att du ska skicka tillbaka varorna får de ordna med en lösning så att det kan ske utan kostnad för dig.
 • Hur bestrider man en faktura eller ett inkassokrav? Får jag en betalningsanmärkning om jag får ett inkassokrav?

  Det viktigaste är att du meddelar säljaren att du inte tänker betala fakturan och varför du inte tänker betala den. Hur du gör det spelar egentligen ingen roll, men vi rekommenderar e-post eftersom det då blir enklare att bevisa att ett bestridande har skett.

  Om du får ett inkassokrav och fortfarande anser att fakturan är felaktig, så ska du bestrida kravet till inkassobolaget. Du får inte någon betalningsanmärkning för att du fått ett inkassokrav.

 • Jag har hört att en butik får laga samma fel 3 gånger när det gäller hemelektronik?

  Nej, enligt praxis får ett företag bara avhjälpa samma fel 2 gånger, sedan har du rätt att häva köpet. Men man kan behöva gå med på fler avhjälpandeförsök om det handlar om olika fel. 
 • Bilhandlaren hävdar att jag inte kan reklamera fel på min begagnade bil eftersom garantin har gått ut.

  Garanti är en frivillig utfästelse, men du har ändå tre års reklamationsrätt även på en begagnad bil (under förutsättning att du köpt bilen som privatperson av ett företag).
 • Jag ska på konsert som har blivit inställd på grund av situationen med coronaviruset. Jag har blivit erbjuden en voucher (presentkort) men undrar om jag har rätt att få mina pengar tillbaka?

  Om en konsert, en föreställning, ett idrottsevenemang eller annat ställs in har du rätt att få tillbaka pengarna för själva evenemanget. Det gäller oavsett anledningen till att arrangören ställer in. Arrangören ska återbetala dig för biljetten eftersom du inte får vad du har betalat för. Om du har betalat med pengar behöver du inte acceptera att bli kompenserad med en voucher. För att få tillbaka dina pengar ska du vända dig till arrangören med ditt återbetalningskrav. Du kan läsa mer på Konsumentverkets webbplats Hallå Konsument som har sammanfattat information om konsumentproblem som beror på situationen med coronaviruset.  

  Konsument Göteborg har många som ringer just nu men om du vill ha individuell rådgivning är du varmt välkommen att kontakta oss!