Klaga på fel i vara eller tjänst

Här kan du läsa om hur du reklamerar (klagar) om en vara eller tjänst du köpt inte är som du förväntade dig eller har gått sönder. Du kan också läsa om vart du kan vända dig om du vill få ditt ärende prövat. Bor du i Göteborg kan vi på konsumentrådgivningen hjälpa till att svara på dina frågor

Reklamation (din rätt att klaga)

En reklamation betyder att du klagar till säljaren. Du meddelar att du inte är nöjd med varan eller tjänsten som du köpt. En reklamation måste göras inom rimlig tid efter det att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader har det skett i rätt tid. Klaga så fort som möjligt! Det är bra om du gör detta skriftligt så att du i efterhand kan visa när du reklamerat och vad du har klagat på. Behåll en kopia av reklamationen.

Dina rättigheter vid fel i vara

Konsumentköplagen gäller endast när du handlar av ett företag, alltså inte när du köper något av en privatperson. Har du handlat av en privatperson kan du läsa mer om dina rättigheter under sidan Handla av privatperson

Du har alltid rätt att reklamera ett ursprungligt fel på en vara du köpt i tre år från köpet. Fel som visar sig inom sex månader antas vara fel som fanns med när du köpte varan. Då är det upp till säljaren att bevisa att felet inte är ursprungligt. Efter sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. 

Vad kan du kräva när det är fel på en vara?

 • Avhjälpande (få felet lagat): I första hand kan du kräva att säljaren lagar varan. Detta ska ske utan kostnad och inom skälig tid. Säljaren har två chanser på sig att laga samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång har du rätt att häva köpet. 
 • Omleverans (ny likvärdig vara): Du får en ny likvärdig vara utan kostnad för dig.
 • Prisavdrag: Avdraget ska motsvara felets värde, exempelvis vad det skulle kosta att anlita ett annat företag som lagar felet. 
 • Hävning av köpet: Att häva innebär att köpet återgår. Säljaren får tillbaka varan och du får tillbaka dina pengar.  

Dina rättigheter vid fel på tjänst

Har du köpt en tjänst av ett företag är din reklamationstid antingen tre eller tio år. Tre år gäller om du låtit någon laga en vara, till exempel reparation av en bil eller tv. Tio år gäller om tjänsten är ett arbete på fasta saker, till exempel hantverkstjänster i din bostad.

Vad kan du kräva när det är fel på en tjänst?

 • Avhjälpande (få felet lagat): I första hand kan du kräva att få felet åtgärdat utan kostnad och inom skälig tid. 
 • Prisavdrag: Avdraget ska motsvara felet värde, exempelvis vad det skulle kosta att anlita ett annat företag som lagar felet.
 • Hävning av avtalet:  Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte skyldig att betala för tjänsten och företaget behöver inte slutföra arbetet. Däremot har företaget rätt att få betalt för det arbete som de har utfört och som du har nytta av. 

Konsumentens ordlista

I vår följetång "Konsumentens ordlista" förklarar vi ord och begrepp som du kan stöta på som konsument och som kan upplevas som svåra eller krångliga att förstå. I det här avsnittet förklarar vi vad häva ett köp innebär. Klicka på videon för att lära dig mer!

Här kan du få ditt ärende prövat

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag. Om du och företaget inte kommer överens kan du anmäla tvisten till ARN. På Allmänna reklamationsnämnden webbplats finns information om vilka tvister de prövar och hur du anmäler.

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få en tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Till skillnad från ARN är detta inte kostnadsfritt. Läs mer om exempelvis hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp och rättsskydd på Domstolsverkets webbplats.

Frågor och svar

 • Jag har hört att en butik får laga samma fel 3 gånger när det gäller hemelektronik?

  Nej, enligt praxis får ett företag bara avhjälpa samma fel 2 gånger, sedan har du rätt att häva köpet. Men man kan behöva gå med på fler avhjälpandeförsök om det handlar om olika fel. 
 • Bilhandlaren hävdar att jag inte kan reklamera fel på min begagnade bil eftersom garantin har gått ut.

  Garanti är en frivillig utfästelse, men du har ändå tre års reklamationsrätt även på en begagnad bil (under förutsättning att du köpt bilen som privatperson av ett företag).