Parkeringsböter

Har du fått parkeringsböter och är missnöjd? Hos Konsument Göteborg kan du få oberoende information och rådgivning om du inte håller med parkeringsbolaget eller vill veta hur du kan göra för att överklaga.

Vad har du fått för avgift?

Det finns två olika typer av det som i vardagligt tal kallas för parkeringsböter; kontrollavgift och felparkeringsanmärkning. Vilken du fått står på ”p-boten”, den lapp som fästs på din vindruta.

Där ska personen som skrivit ut avgiften ha fyllt vilka regler som gör att du fått en avgift. Anledningen till att det finns olika regler för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter är att det finns olika lagar beroende på var du har parkerat.

Felparkeringsavgift

En felparkeringsanmärkning får du om du bryter mot lokala föreskrifter för hur du parkerat eller stannat ditt fordon. För sådana avgifter gäller lag om felparkeringsavgift. Det kan till exempel handla om att du fått en avgift för att ha parkerat för nära ett övergångsställe.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du om du bryter mot förbud mot parkering eller villkor för parkering som bestämts av markägaren. För sådana avgifter gäller lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Markägaren kan vara privat, men också statlig eller kommunal. Det kan till exempel handla om att du har fått en avgift för att du inte har haft en giltig biljett eller för att biljetten inte var synlig.

När är en avgift felaktig?

Du måste alltid kontrollera vilka regler som gäller för parkering på den plats du valt. Du är alltid skyldig att se till så att du har betalat för rätt bil, rätt plats och på rätt sätt. Du måste även se till att biljetten, om du har en sådan, ligger väl synlig i bilrutan. Om du vet med dig att du gjort allt rätt kan avgiften vara felaktig. Kontakta Konsument Göteborg om du vill veta mer om när en avgift kan vara felaktig.    

Om du vill överklaga

Överklaga parkeringsanmärkning

Du hittar information om hur du överklagar en parkeringsanmärkning på sidan Felparkering.

Överklaga kontrollavgift

Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift kan du bestrida (klaga på) fakturan till det parkeringsföretag som skrivit ut avgiften. Du hittar information om till vilket företag du ska vända dig på avgiftsremsan som du fått. Företaget som ligger bakom avgiften kan gå vidare till inkasso/kronofogden/tingsrätten, om de trots ditt bestridande vill att du ska betala avgiften. Bolaget får inte gå vidare till domstol för att få ut kontrollavgiften senare än två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde.

När du klagar till företaget som har skrivit ut avgiften ska du beskriva varför du anser att avgiften är felaktig. Om du vill bestrida en kontrollavgift är det bra att göra detta skriftligen och spara en kopia på bestridandet så att du kan bevisa att du gjort det.


Vad kostar det att driva ärendet i domstol?

Parkeringsanmärkning

Om du överklagar en parkeringsanmärkning driver du detta i de förvaltningsrättsliga domstolarna då detta är ett mål mellan dig och polismyndigheten. Detta kostar aldrig någonting för dig om du inte själv väljer att anlita ett juridiskt ombud.

Kontrollavgift

När du bestrider en kontrollavgift kan parkeringsbolaget välja att stämma dig. Även du kan välja att stämma bolaget. Ärendet går då upp i de civilrättsliga domstolarna, det vill säga tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Själva domstolsprocessen kostar ingenting mer än avgiften för stämningsansökan. Däremot är utgångspunkten att den som förlorar ska betala den vinnande partens rättegångskostnader.

Om tvisten gäller mindre värden, under ca 22 000 kr, gäller speciella regler. Ersättningsskyldigheten för den förlorande parten är då begränsad till absolut nödvändiga kostnader. Det gäller framförallt en timmes juridisk rådgivning för motparten, ansökningsavgift (900 kr för tvistemål om mindre värden), resekostnader om det ska hållas sammanträde, och kostnader för hantering hos Kronofogden.

Vem kontaktar du för att klaga?

I första hand ska du kontakta den som har skrivit ut avgiften, det kan vara antingen trafikkontoret hos Göteborgs stad eller ett privat parkerings-eller vaktbolag. Du kan kontakta Konsument Göteborg om du vill ha oberoende information och rådgivning om vad som gäller för parkering.

Om du vill invända att parkeringsanmärkningen eller kontrollavgiften är felaktig hittar du kontaktuppgifter till polisen/företaget som skrivit ut avgiften på själva avgiftslappen som fästs på din bil. Du hittar information om hur du överklagar en parkeringsanmärkning på sidan Felparkering.

 

Frågor och svar

  • Vem ska jag kontakta om jag vill veta varför jag har fått en p-bot?

    Då ska du kontakta den som har skrivit ut "p-boten". Det kan vara antingen trafikkontoret hos Göteborgs stad eller ett privat parkerings-eller vaktbolag. Högst upp på "boten" ser du vem som har utfärdat den.

  • Jag handlade i en matbutik och stod parkerad på deras kostnadsfria besöksparkering. Jag har fått en kontrollavgift eftersom parkeringsbolaget hävdar att jag lämnade området. Det stämmer inte och bolaget kan inte bevisa att det är så. Vilka rättigheter har jag?

    En besöksparkering är till för besökare till en viss verksamhet. Om du lämnar området har du inte rätt att utnyttja besöksparkeringen. Om ett parkeringsbolag hävdar att du har parkerat otillåtet måste de kunna bevisa det.

    Om du har några frågor är du varmt välkommen att ringa Konsument Göteborgs rådgivning.