Om konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen ger råd till dig som bor i Göteborg. Här kan du läsa om hur rådgivarna kan hjälpa dig.

Rådgivning till privatpersoner

Våra rådgivare kan hjälpa dig med att:

 • berätta om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt av ett företag
 • ge dig råd om hur du på bästa sätt reklamerar (klagar) till säljaren
 • ge dig råd om hur du går vidare om ni inte kommer överens. Till exempel genom att anmäla ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden
 • ge dig råd inför köp, till exempel vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare eller köper en vara

Våra rådgivare kan inte:

 • som huvudregel kontakta företag åt dig
 • agera ombud
 • medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med

Rådgivning till företagare

Vi har även viss rådgivning till näringsidkare, som till exempel:

 • Allmänna frågor inom det konsumenträttsliga området
 • Vi ger generell information i konsumenträttsliga frågor och hänvisar till relevanta hemsidor

Enklare ärenden inom den egna verksamheten

Har du frågor som rör den egna verksamheten, alltså frågor där inte någon konsument är inblandad, lämnar vi råd i enklare ärenden. Det kan till exempel vara när:

 • Små företag hamnar i konflikt med betydligt större företag
 • Situationer där en enskild företagare fått ett betalningskrav för en så kallad ”bluffaktura”

Gäller ärendet andra typer av frågor som rör tvister mellan näringsidkare hänvisar vi till eventuella branschorganisationer. Finns inte sådana, eller om näringsidkaren inte är ansluten, kommer vi hänvisa till kontakt med juridiskt ombud.

Konsumentrådgivningens kontaktsätt

 • telefonrådgivning
 • kontaktformuläret "Fråga en konsumentrådgivare"
 • bokat digitalt möte via Microsoft Teams
 • bokat fysiskt möte
 • bokat telefonmöte

Boka ett möte via vår bokningstjänst

Du som inte redan har en kontakt med konsumentrådgivningen kan välja att boka ditt första möte via vår bokningstjänst. Tryck på länken för att öppna bokningstjänsten i ett nytt fönster: Bokningstjänst Konsumentrådgivning. Observera att bokningstjänsten är stängd mellan den 11 juli och 19 augusti.

Om du behöver tolk

Använd inte bokningstjänsten om du behöver tolkning till ett annat språk.

Om du har svårt att prata eller förstå svenska kan vi boka en tolk till mötet. Innan vi bokar in ett besök behöver du berätta att du behöver en tolk genom att först kontakta telefonrådgivningen eller kontakta oss via kontaktformuläret "Fråga en konsumentrådgivare".

If you need interpretation to other languages

Do not use the booking service if you need interpretation to an other language.

If you have difficulty speaking or understanding Swedish, we can arrange an interpreter for the meeting. Before we make an appointment you need to tell us that you need an interpreter. You can contact us by phone or by the contact form named "Fråga en konsumentrådgivare".

Så här bokar du ett möte i bokningstjänsten

 1.  Välj om du vill boka
  • ett digitalt möte via Microsoft Teams
  • ett fysiskt möte
  • ett telefonmöte
 2. Välj datum och tid
 3. Skriv in dina kontaktuppgifter och beskriv vad du önskar få hjälp med.
 4. Godkänn Göteborgs Stads behandling av personuppgifter
 5. Genomför bokningen med knappen "Boka"

Om du har angett en mejladress kommer du att få en bekräftelse på din bokning via mejl. I mejlet finns en länk för att av- och omboka ditt möte. Om bokningsbekräftelsen inte har kommit fram kan det ha hamnat i din skräppost.

Om du behöver hjälp med din bokning kan du kontakta vår telefonrådgivning eller besöka ett medborgarkontor. Information om stadens medborgarkontor hittar du här: Medborgarkontor.