Om konsumentrådgivningen

Konsument Göteborg ger råd till dig som bor i Göteborg. Här kan du läsa om hur rådgivarna kan hjälpa dig.

Rådgivning till privatpersoner

Våra rådgivare kan hjälpa dig med att:

  • berätta om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt
  • ge dig råd om hur du på bästa sätt reklamerar (klagar) till säljaren
  • ge dig råd om hur du går vidare om ni inte kommer överens. Till exempel genom att  anmäla ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden
  • ge dig råd inför köp, till exempel vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare eller köper en vara

Rådgivning till företagare

Vi har även viss rådgivning till näringsidkare, som till exempel:

  • Allmänna frågor inom det konsumenträttsliga området
  • Vi ger generell information i konsumenträttsliga frågor och hänvisar till relevanta hemsidor. 

Enklare ärenden inom den egna verksamheten

Har du frågor som rör den egna verksamheten, alltså frågor där inte någon konsument är inblandad, lämnar vi råd i enklare ärenden. Det kan till exempel vara när:

  • Små företag hamnar i konflikt med betydligt större företag
  • Situationer där en enskild företagare fått ett betalningskrav på en så kallad ”bluffaktura”.

När det gäller andra typer av frågor som rör tvister mellan näringsidkare hänvisar vi till eventuella branschorganisationer. Finns inte sådana, eller om näringsidkaren inte är ansluten, hänvisar vi till något juridiskt ombud.