Om konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen ger råd till dig som bor i Göteborg. Här kan du läsa om hur rådgivarna kan hjälpa dig.

Rådgivning till privatpersoner

Våra rådgivare kan hjälpa dig med att:

 • berätta om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt av ett företag
 • ge dig råd om hur du på bästa sätt reklamerar (klagar) till säljaren
 • ge dig råd om hur du går vidare om ni inte kommer överens. Till exempel genom att anmäla ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden
 • ge dig råd inför köp, till exempel vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare eller köper en vara

Våra rådgivare kan inte:

 • som huvudregel kontakta företag åt dig
 • agera ombud
 • medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med

Rådgivning till företagare

Vi ger även viss rådgivning till företagare, till exempel

 • allmänna frågor inom det konsumenträttsliga området
 • enklare frågor om den egna verksamheten
 • hänvisar till relevanta hemsidor och verksamheter

Enklare ärenden inom den egna verksamheten

Har du frågor som rör den egna verksamheten, alltså frågor där inte någon konsument är inblandad, lämnar vi råd i enklare ärenden. Det kan till exempel vara när:

 • Små företag hamnar i konflikt med betydligt större företag
 • Situationer där en enskild företagare fått ett betalningskrav för en så kallad ”bluffaktura”

Gäller ärendet andra typer av frågor som rör tvister mellan näringsidkare hänvisar vi till eventuella branschorganisationer. Finns inte sådana, eller om näringsidkaren inte är ansluten, kommer vi hänvisa till kontakt med ett juridiskt ombud.

Konsumentrådgivningens kontaktsätt

 • telefonrådgivning
 • kontaktformuläret "Fråga en konsumentrådgivare"
 • bokat digitalt möte via Microsoft Teams för ditt första samtal
 • bokat fysiskt möte för ditt första samtal
 • bokat telefonmöte för ditt första samtal

Boka ditt första möte via vår bokningstjänst

Du som inte har en aktiv kontakt med en konsumentrådgivare kan välja att boka ditt första möte via vår bokningstjänst.

Om du behöver tolk

Använd inte bokningstjänsten om du behöver tolkning till ett annat språk.

Om du har svårt att prata eller förstå svenska kan vi boka en tolk till mötet. Innan vi bokar in ett besök behöver du berätta att du behöver en tolk genom att först kontakta telefonrådgivningen eller kontakta oss via kontaktformuläret "Fråga en konsumentrådgivare".

If you need interpretation to other languages

Do not use the booking service if you need interpretation to an other language.

If you have difficulty speaking or understanding Swedish, we can arrange an interpreter for the meeting. Before we make an appointment you need to tell us that you need an interpreter. You can contact us by phone or by the contact form named "Fråga en konsumentrådgivare".

Så här bokar du ditt första möte i bokningstjänsten

 1. Tryck på länken för att öppna bokningstjänsten i ett nytt fönster: Bokningstjänst Konsumentrådgivning
 2. Välj om du vill boka ett digitalt möte via Microsoft Teams, ett fysiskt möte eller ett telefonmöte
 3. Välj datum och tid
 4. Skriv in dina kontaktuppgifter och beskriv vad du önskar få hjälp med
 5. Godkänn förvaltningen för demokrati och medborgarservices behandling av personuppgifter
 6. Genomför bokningen med knappen "Boka"

En bokningsbekräftelse kommer skickas via mejl om du har angett din mejladress. En påminnelse kommer skickas via mejl en dag innan mötet. I mejlen finns en länk där du själv kan av- och omboka senast 24 timmar innan ditt möte.

Om du har bokat ett digitalt möte finns möteslänken i bokningsbekräftelsen.

Om bokningsbekräftelsen inte har kommit fram kan det ha hamnat i din skräppost.

Om du behöver hjälp med din bokning

Om du behöver hjälp med din bokning kan du kontakta telefonrådgivningen.

Om du behöver låna en dator för att boka ditt möte kan du besöka ett bibliotek eller något av stadens medborgarkontor. Information om stadens medborgarkontor hittar du här: Medborgarkontor. Information om stadens bibliotek hittar du här: Bibliotek.