Om konsumentrådgivningen

Konsument Göteborgs konsumentrådgivning är till för dig som bor i Göteborg. Här kan du läsa om hur rådgivarna kan hjälpa dig.

Rådgivning till privatpersoner

Våra rådgivare kan hjälpa dig med att:

  • berätta om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt
  • ge dig råd om hur du på bästa sätt reklamerar (klagar) till säljaren
  • ge dig råd om hur du går vidare om ni inte kommer överens. Till exempel genom att  anmäla ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden
  • ge dig råd inför köp, till exempel vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare eller köper en vara

Vi kan inte hjälpa dig med att tipsa eller varna om företag, eller ge dig tips om vilken produkt som är bäst inom olika områden. Detta eftersom vi är opartiska och inte får gynna något företag eller bransch.

Vår rådgivning är i första hand hjälp till självhjälp. Endast i undantagsfall kontaktar vi din motpart. Tanken är att du själv ska klara av din reklamation med stöd från oss. Det kan innebära att du har flera kontakter med en rådgivare i ditt ärende om det behövs. Vi tror att vi på detta sätt stärker konsumenterna och är till störst nytta för alla.

Rådgivning till företagare

Vi har även viss rådgivning till näringsidkare, som till exempel:

  • Allmänna frågor inom det konsumenträttsliga området
  • Vi ger generell information i konsumenträttsliga frågor och hänvisar till relevanta hemsidor. 

Enklare ärenden inom den egna verksamheten

Har du frågor som rör den egna verksamheten, alltså frågor där inte någon konsument är inblandad, lämnar vi råd i enklare ärenden. Det kan till exempel vara små företag som hamnat i konflikt med betydligt större företag, eller situationer där en enskild företagare fått ett betalningskrav på en så kallad ”bluffaktura”. När det gäller andra typer av frågor som rör tvister mellan näringsidkare hänvisar vi till eventuella branschorganisationer. Finns inte sådana, eller om näringsidkaren inte är ansluten, hänvisar vi till något juridiskt ombud.

Frågor i enskilda konsumentärenden

Vi lämnar allmän information kring frågeställningen utan att ta ställning i det enskilda fallet. Vid komplicerade sakfrågor och/eller tvister uppmanar vi näringsidkaren att hänvisa konsumenten till oss.