Råd innan ett köp

Vi ser att vissa köp av varor och tjänster orsakar konsumenter stora problem. Det finns däremot sätt att förhindra sådana problem och här kan du ta del av dem. Bor du i Göteborg kan vi på konsumentrådgivningen hjälpa till att svara på dina frågor.

Tydliga avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. När du köper varor och tjänster ingår du avtal med företaget. Muntliga avtal är oftast lika giltiga som skriftliga. Men ett skriftligt avtal är mycket enklare att bevisa.

Otydliga eller muntliga avtal kan i värsta fall orsaka konflikter mellan dig och företaget. Därför är det viktigt att ha ett tydligt avtal när du exempelvis anlitar en hantverkare, flyttfirma eller ska köpa en begagnad bil.

Det finns olika sätt att tacka ja till ett avtal. Vanliga sätt att acceptera ett avtal är genom att

 • signera ett kontrakt på ett papper
 • genom att acceptera en offert (en offert är ett skriftligt förslag som företaget skickar till en potentiell kund) via mail eller
 • acceptera ett kontrakt genom att identifiera dig med mobilt bankID.

Tips inför att anlita en hantverkare

 • Ta in flera offerter. En offert är ett skriftligt förslag som företaget skickar till en potentiell kund. Jämför vad som ingår i priset och kom ihåg att billigast inte behöver vara bäst!
 • Kontrollera så att hantverkaren har F-skatt och är momsregistrerad. Detta kan du göra gratis på Skatteverkets e-tjänst ”Hämta företagsinformation”. 
 • Kontakta Kronofogden och Skatteverket för att få information om företaget har obetalda skulder eller pågående indrivningar, och om det finns ROT-revisioner som inte gått igenom. 
 • Fråga hantverkaren om de har ansvarsförsäkring och hos vilket bolag.

När du har valt ut en hantverkare

 • Innan arbetet påbörjas ta fram ett skriftligt avtal. På Konsumentverkets hemsida kan du hitta hantverkarformuläret, ett standardavtal som du kan använda när du anlitar en hantverkare.
 • Betala om möjligt inte i förskott, det försämrar dina möjligheter vid en reklamation. Du kan läsa mer om din reklamationsrätt här.
 • Anlita aldrig någon som utför svartjobb! Du kan råka illa ut och även bli skadeståndsansvarig om hantverkaren skulle skada sig vid utförandet av jobbet. Det spelar ingen roll om du inte förstod eller visste att jobbet var svart.  

Tips inför att anlita en flyttfirma

Gör en noggrann kontroll av firman som du tänker anlita. Många oseriösa aktörer använder sig av snygga hemsidor och kan ha namn som liknar seriösa firmor. Det kan till exempel bara skilja en bokstav, flytt blir flyt eller liknande.

 • Ta in flera offerter. Jämför vad som ingår i priset och kom ihåg att billigast inte behöver vara bäst!
 • Kontrollera att företaget har F-skatt och är momsregistrerad. Det kan du göra gratis på Skatteverkets e-tjänst ”Hämta företagsinformation”.
 • Kontrollera att företaget har tillstånd att köra yrkestrafik från Transportstyrelsen. Om de inte har det gäller inte deras försäkringar om något händer, till exempel en trafikolycka. Om du har firmans organisationsnummer kontrollerar du detta hos  Transportstyrelsen
 • Kontrollera att firman har en transportöransvarsförsäkring. Be att få försäkringsbevis och kontrollera med deras försäkringsbolag om uppgifterna du har fått stämmer. 
 • Läs omdömen på sidor som företaget inte själva bestämmer över. 
 • Kontakta Kronofogden och Skatteverket för att få information om företaget har obetalda skulder eller pågående indrivningar och om det finns RUT-revisioner som inte gått igenom. 
 • Besök firman på den adress de uppger, för att kontrollera att företaget verkligen existerar och på den plats de anger.

När du har valt ut en flyttfirma

 • Innan arbetet påbörjas ta fram ett skriftligt avtal. Skriv ett avtal där priset och vilket arbete firman ska utföra åt dig. Ett förslag är att använda branschöverenskommelsen ”Bohag 2010, Allmänna Bestämmelser för bohagsflyttning”.
 • Var tydlig med vilken hjälp du behöver, om du har tunga möbler som ska flyttas eller liknande.
 • Avtala gärna om betalning mot faktura. Då behöver du aldrig betala i förskott och kan kontrollera att ingenting har blivit skadat under flytten innan du betalar.
 • Om du fotograferar dina möbler strax innan flytt så kan du på ett enkelt sätt visa att eventuella skador uppkom under flytten.

Tips inför köp av begagnad bil

 • Handla av bilhandlare som är medlem i Motorbranschens riksförbund (MRF) eller annan branschförening.
 • Be alltid om en varudeklaration som beskriver bilens skick innan du köper en bil. Den ska ge information om bilens säkerhet. För bilar som kostar mer än 30 000 kr ska den också innehålla uppgifter om bilens skick. Det ska även finnas information om bland annat skatt och garantier.
 • Handla av en bilhandlare du känner förtroende för. Vi får många samtal som handlar om att bilhandlaren saknar kunskap om sina skyldigheter enligt konsumentköplagen. Ta reda på om bilhandlaren du tänker handla av har denna kunskap. Om bilhandlaren inte har en varudeklaration på sina bilar kan det exempelvis vara ett tecken på att du har vänt dig till en slarvig bilhandlare. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.
 • Läs igenom köpeavtalet noggrant. Ta den tid du behöver och våga ställa dina frågor till säljaren.
 • Många bilhandlare säljer också tilläggsgarantier. Lär dig skillnaden mellan din lagstadgade reklamationsrätt och garantin för att veta om du behöver en sådan. Garanti är ett frivilligt löfte att bilen ska hålla ett visst antal år eller mil.

Frågor och svar

 • Hur är det egentligen med momsen när man får en prisuppgift från en hantverkare?

  Enligt prisinformationslagen ska moms alltid ingå i en prisuppgift som ett företag lämnar till en privatperson. Samma sak gäller marknadsföring som riktar sig till privatpersoner. Får du en prisuppgift från en hantverkare ska den vara inklusive moms.
 • Hantverkaren vill ha betalt i förskott, har de rätt att kräva det?

  Nej, om ni inte har avtalat om förskottsbetalning ska betalning ske när tjänsten är utförd.
 • Har man inte alltid 30 dagar på sig att betala en räkning?

  Om man inte avtalat om någon särskild förfallotid ska betalning ske när företaget begär det.